Lịch khai giảng tiếng Anh Trung Nhật Hàn từ 07/08 – 13/08/2017

Lịch khai giảng tiếng Anh Trung Nhật Hàn từ 07/08 – 13/08/2017

Lịch khai giảng tiếng Anh Trung Nhật Hàn từ 07/08 – 13/08/2017
5 (100%) 2 votes

Trung tâm khai giảng hàng tuần các lớp học ANH – TRUNG – NHẬT – HÀN

Trung tâm có rất nhiều lớp, nhiều ca học linh hoạt và phù hợp với mọi đối tượng

Học viên học tại Giảng đường của Đại học Ngoại ngữ – Đại học quốc gia Hà Nội

Liên hệ: 0961 706 588 (Cô Huyền) để được hỗ trợ và đăng ký khóa học nhanh nhất

Lịch khai giảng tiếng Anh Trung Nhật Hàn từ 07/08 – 13/08/2017

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG ANH (07/08 – 13/08/2017)

Lịch khai giảng tiếng Anh Trung Nhật Hàn từ 07/08 - 13/08/2017

Lịch khai giảng tiếng Anh Trung Nhật Hàn từ 07/08 – 13/08/2017

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HÀN (07/08 – 13/08/2017)

Lịch khai giảng tiếng Anh Trung Nhật Hàn từ 07/08 - 13/08/2017

Lịch khai giảng tiếng Anh Trung Nhật Hàn từ 07/08 – 13/08/2017

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG TRUNG – NHẬT (07/08 – 13/08/2017)

Lịch khai giảng tiếng Anh Trung Nhật Hàn từ 07/08 - 13/08/2017

Lịch khai giảng tiếng Anh Trung Nhật Hàn từ 07/08 – 13/08/2017

Hãy chia sẻ giúp tôi