Nguyên âm dài trong tiếng Séc

Nguyên âm dài trong tiếng Séc

Nguyên âm dài trong tiếng Séc

Nguyên âm dài trong tiếng Séc khác với nguyên âm ngắn về độ dài khi phát âm và dấu sắc trên đỉnh của ký tự hoặc dấu tròn trên chữ u.

“í” and “ý”
Phát âm của “í” và “ý” thì giống nhau nhau. Sự khác biệt giữa hai âm là về ngữ pháp chứ không làm ảnh hưởng đến cách phát âm.

“ú” and “ů” 
Phát âm của “ú” và “ů” là giống hệt nhau. Sự khác biệt duy nhất giữa “ú” và “ů” là vị của nó trong từ. “ú” chỉ được sử dụng ở đầu của một từ, trong khi “ů” được sử dụng ở giữa hay ở cuối một từ.

Á, á É, é Í, í
já – Tôi mléko – sữa sníh – tuyết
máma – mẹ polévka – súp králík – con thỏ
máslo – bơ léto – mùa hè bílý – trắng
Ý, ý Ó, ó Ú – ú/ů
sýr – pho mát gól – gôn úl – tổ ong
mýval – gấu truc pelargónie – đỏ thắm trojúhelník – tam giác
velký – to, rộng balón – bóng bay stůl – bàn

Hãy chia sẻ giúp tôi