Tag - Bảng chữ cái tiếng Hàn Quốc

Giới thiệu Bảng chữ cái tiếng Hàn Quốc

Vì là ngôn ngữ tượng hình nên bảng chữ cái tiếng Hàn Quốc khác hoàn toàn so với tiếng Việt, để học và viết được tiếng Hàn Quốc việc đầu tiên bắt buộc bạn phải học bảng chữ cái tiếng Hàn Quốc. Giới thiệu Bảng chữ cái tiếng Hàn Quốc Bảng chữ cái tiếng Hàn Quốc hay còn được gọi Hangul tạo ra từ năm 1443 trong thời kỳ của vua SeJung – được cấu trúc gồm 40 nguyên âm và [...]

Đọc thêm