Tag - bảng chữ cái tiếng Séc

Bảng chữ cái và cách phát âm tiếng Séc

Tiếng Séc dùng ký tự Latinh nên bảng chữ cái sẽ dễ dàng học hơn so với các hệ chữ tượng hình như tiếng Thái, Lào. Hôm nay, WISH xin giới thiệu với các bạn bảng chữ cái và cách phát âm tiếng Séc. Bảng chữ cái và cách phát âm tiếng Séc Bảng chữ cái và cách phát âm tiếng Séc Bảng chữ cái tiếng Séc Tiếng Séc có bảng chữ cái cơ bản như sau: a     b     c     d     e     f     g h    ch     i     j     k     l     m n     o     p     q     r     s     t u     v     w     x     y     z Ngoài ra, trong bảng chữ cái còn [...]

Đọc thêm