Tag - tứ đại danh tác trung quốc

Tứ đại danh tác của nền văn học Trung Quốc

Trung Quốc được coi là một trong những nền văn hóa lâu đời nhất thế giới. Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, nền văn hóa Trung Hoa đã ghi nhận vô vàn những thành tực, đóng góp to lớn vào nền văn hóa nhân loại. Đáng ghi nhận nhất là ở lĩnh vực văn học với sự xuất hiện của Tứ đại danh tác được coi là kinh điển của văn học Trung quốc nói riêng và của [...]

Đọc thêm