DANH SÁCH KÊNH SCTV CẬP NHẬT 2022, NHÓM KÊNH SCTV

-
Truyền hình Hàn quốc3
*
TH An Giang 14
*
Giải trí – Hành động quốc tế5
*
BBC World News6
*
Truyền hình Bình Phước 17
*
TH Bà Rịa – Vũng Tàu8
*
TH Bến Tre9
*
Truyền hình Bình Thuận10
*
Truyền hình Bình Dương 111
*
Truyền hình Bình Dương 212
*
BTV413
*
Truyền hình Bình Dương 514
*
BTV5 HD15
*
Cartoon Network HD16
*
Cinemax17
*
TH Cà Mau18
*
CNN International19
*
Da Vinci Learning20
*
Discovery channel – Kênh khám phá21
*
Disney Channel22
*
Đồng Nai 123
*
TH Đà Nẵng 124
*
Truyền hình Đức25
*
E Channel – VTVCab526
*
Thời trang quốc tế27
*
FOX LIFE28
*
Phim tổng hợp Mỹ HD29
*
Fox

Bạn đang xem: Danh sách kênh sctv

Sports 230
*
Fox
Sports HD31
*
Phim điện ảnh Mỹ HD32
*
Truyền hình Hậu Giang33
*
Hi
TV – TV shopping mua sắm34
*
Truyền hình Hà Nội 135
*
TH Hà Nội 236
*
TH TP.HCM 237
*
Kênh thiếu nhi38
*
TH TP.HCM 7 HD39
*
TH TP.HCM 9 HD40
*
Truyền hình Hàn Quốc41
*
TH Kiên Giang42
*
Truyền hình Long An43
*
MTV44
*
Địa lý thế giới HD45
*
Truyền hình Nhân Dân HD46
*
Truyền hình Nhật Bản47
*
TH Ninh Bình48
*
Kênh khoa học CN – VTC249
*
Outdoor Channel HD50
*
TH Quảng Ngãi51
*
TH Quốc Hội Việt Nam52
*
Quốc Phòng Việt Nam53
*
TH Quảng Ninh 154
*
SCTV 21 – Việt Nam ký ức55
*
SCTV 2256
*
SCTV Phim tổng hợp HD57
*
Kênh Hài – SCTV1 HD58
*
Sao Nam Shopping – SCTV1059
*
Kênh văn hóa nghệ thuật – SCTV11 HD60
*
Kênh du lịch khám phá – SCTV12 HD61
*
TVF – SCTV13 HD62
*
Kênh phim Việt – SCTV14 HD63
*
Kênh thể thao – SCTV15 HD64
*
Kênh phim nước ngoài đặc sắc- SCTV16 HD65
*
Kênh thể thao tổng hợp – SCTV17HD66
*
Kênh 18 – SCTV1867
*
SCTV19 HD68
*
SCTV2 HD69
*
SCTV20 HD70
*
See TV – SCTV3 HD71
*
SCTV4 HD72
*
Shopping TV – Kênh mua sắm SCJ73
*
SNTV – SCTV6 HD74
*
Kênh sân khấu – SCTV7 HD75
*
Kênh Thông tin Kinh tế – Thị trường76
*
SCTV9 HD77
*
Truyền hình Sóc Trăng78
*
STYLE TV – VTVCab1279
*
80
*
Truyền hình Đồng Tháp 181
*
TH Gia Lai82
*
Truyền hình Tiền Giang83
*
TH Cần Thơ84
*
TH Trà Vinh85
*
TH Vĩnh Long 1 HD86
*
THVL4 HD – TH Vĩnh Long 4 HD87
*
Tin tức – Thông tin CNBC88
*
TH Tây Ninh89
*
Thông Tấn Xã Việt Nam90
*
Truyền hình Pháp91
*
Ca nhạc quốc tế92
*
VOV – VIETNAM JOURNEY Đài tiếng nói Việt Nam93
*
VTC1 HD94
*
Kênh Văn hóa Việt – VTC1095
*
Kênh thể thao – VTC396
*
VTC5 HD97
*
Kênh Văn hóa-Nghệ thuật-Kinh tế-VTC698
*
Today TV99
*
Kênh thông tin KT – VTC8100
*
VTC9 HD101
*
Thời sự – Chính trị tổng hợp THVN HD102
*
Kênh khoa học và giáo dục103
*
Thể thao – Giải trí -Thông tin Kinh tế THVN HD104
*
Kênh cho người Việt Nam ở nước ngoài105
*
THVN Tây Nam Bộ HD106
*
Truyền hình thanh thiếu niên – THVN HD107
*
Truyền hình Giáo dục – THVN HD108
*
THVN tại Miền Trung – Tây Nguyên109
*
THVN tại TP.Hồ Chí Minh HD110
*
Kênh giải trí tổng hợp111
*
TV Văn hóa – Xã hội – Giải trí112
*
VGS shop-Kênh mua sắm trên truyền hình113
*
VTVCab19 – Film TV114
*
Phim truyện Việt Nam115
*
VTVCab20 – VFamily116
*
Thể Thao TV117
*
Kênh hay TV118
*
VTVCab7 – D Dramas119
*
VTVCab8 – Bibi120
*
INFO TV – VTVCab9121
*
Yeah1 TV – VTVCab17122
*
YOU TV – Hà Nội Cáp 2123
*
THVN Tiếng dân tộc124
*
Cuộc sống động vật125
*
Thông tin – Tin tức Châu Á126
*
TH Vĩnh Long 2 HD127
*
TH Quảng Trị128
*
Thông tin tin tức – VTC1129
*
Kênh tin tức TH – VTC14130
*
TH Lâm Đồng131
*
Kênh nông nghiệp – VTC16132
*
TH Phú Yên133
*
TH Hà Nam134
*
SCTV 20135
*
Kênh phim tổng hợp136
*
Kênh Hài137
*
TH Hải Dương 1138
*
VĂN HÓA – NGHỆ THUẬT139
*
Du lịch – Khám phá140
*
Kênh Phụ nữ và gia đình141
*
Kênh Phim Việt142
*
Kênh Phim truyện nước ngoài đặc sắc143
*
Kênh 18144
*
SCTV19145
*
SCTV2 – Kênh TH giải trí Châu Á đặc sắc146
*
Kênh thiếu nhi147
*
SCTV4148
*
Kênh phim Châu Á149
*
TH Sơn La150
*
THVL3 HD – TH Vĩnh Long 3 HD151
*
TH Hải Phòng152
*
TH Thái Nguyên 2153
*
TH Thái Nguyên 1154
*
TH Thanh Hóa155
*
TH Yên Bái156
*
TH Quảng Ninh 3Analog157Kênh An ninh nhân dân158
*
Cartoon Network159Giải trí – Hành động quốc tế160
*
S Sport161
*
Truyền hình Giáo dục – THVN162Cinemax163
*
SCTV 15 (Phát trùng)164Discovery channel – Kênh khám phá165
*
Kênh Truyền Hình Giải Trí Thế Hệ Mới166Disney Channel167
*
Kênh thông tin, giải trí, thể thao, …168
*
Hanoicab4169
*
Hanoicab5170Thời trang quốc tế171
*
Hanoicab6172FOX LIFE173
*
Hanoicab7174Fox
Sports 2175
*
FOX MOVIES176Hi
TV – TV shopping mua sắm177Truyền hình Hà Nội 1178TH Hà Nội 2179TH TP.HCM 2180
*
TH Nhân Dân181
*
VTC9182
*
Kênh khám phá – Địa lý quốc tế183TH Quốc Hội Việt Nam184Quốc Phòng Việt Nam185
*
Kênh Thể thao186Shopping TV – Kênh mua sắm SCJ187
*
Sân khấu, Văn nghệ Tổng hợp188Kênh Thông tin Kinh tế – Thị trường189Thông Tấn Xã Việt Nam190Ca nhạc quốc tế191VOV – VIETNAM JOURNEY Đài tiếng nói Việt Nam192Today TV193Kênh khoa học và giáo dục194
*
Kênh thông tin tổng hợp195
*
Kênh thể thao, giải trí và thông tin kinh tế196
*
Kênh dành cho thanh, thiếu niên197VGS shop-Kênh mua sắm trên truyền hình198YOU TV – Hà Nội Cáp 2199
*
Phim HBO200
*
Fox
Sports201Thông tin tin tức – VTC1202Kênh tin tức TH – VTC14203
*
Truyền hình Vĩnh Long 1204Kênh phim tổng hợp205Kênh Hài206VĂN HÓA – NGHỆ THUẬT207Du lịch – Khám phá208Kênh Phụ nữ và gia đình209Kênh Phim Việt210Kênh Phim truyện nước ngoài đặc sắc211Kênh 18212SCTV2 – Kênh TH giải trí Châu Á đặc sắc213Kênh thiếu nhi214SCTV4215Kênh phim Châu Á216TH Hải Phòng217
*
tv
Blue – VTC5SDTV218Kênh An ninh nhân dân219Cartoon Network220Truyền hình Hàn quốc221TH An Giang 1222
*
Bóng Đá TV223Giải trí – Hành động quốc tế224BBC World News225Truyền hình Bình Phước 1226TH Bà Rịa – Vũng Tàu227S Sport228TH Bến Tre229Truyền hình Bình Thuận230Truyền hình Bình Dương 1231Truyền hình Bình Dương 2232BTV4233Truyền hình Bình Dương 5234TH Cà Mau235CNN International236Discovery channel – Kênh khám phá237Kênh Truyền Hình Giải Trí Thế Hệ Mới238Kênh thông tin, giải trí, thể thao, …239Disney Channel240Đồng Nai 1241
*
kênh chính trị – xã hội, văn hóa242
*
Kênh Miền Tây – TH Đồng Tháp 2243TH Đà Nẵng 1244Truyền hình Đức245E Channel – VTVCab5246
*
M Channel247Thời trang quốc tế248FOX LIFE249Fox
Sports 2250FOX MOVIES251Truyền hình Hậu Giang252Hi
TV – TV shopping mua sắm253Truyền hình Hà Nội 1254TH Hà Nội 2255TH TP.HCM 2256Kênh thiếu nhi257
*
Truyền hình Vĩnh Long 2258Truyền hình Hàn Quốc259TH Kiên Giang260VTC9261Truyền hình Long An262MTV263Truyền hình Nhật Bản264TH Ninh Bình265Kênh khoa học CN – VTC2266Kênh khám phá – Địa lý quốc tế267TH Quảng Ngãi268TH Quốc Hội Việt Nam269Quốc Phòng Việt Nam270TH Quảng Ninh 1271SCTV 22272Sao Nam Shopping – SCTV10273Kênh Thể thao274Shopping TV – Kênh mua sắm SCJ275Sân khấu, Văn nghệ Tổng hợp276Kênh Thông tin Kinh tế – Thị trường277Truyền hình Sóc Trăng278STYLE TV – VTVCab12279Truyền hình Đồng Tháp 1280TH Gia Lai281Truyền hình Tiền Giang282TH Cần Thơ283TH Trà Vinh284Tin tức – Thông tin CNBC285TH Tây Ninh286Thông Tấn Xã Việt Nam287Truyền hình Pháp288Ca nhạc quốc tế289VOV – VIETNAM JOURNEY Đài tiếng nói Việt Nam290Kênh Văn hóa Việt – VTC10291Kênh thể thao – VTC3292Kênh Văn hóa-Nghệ thuật-Kinh tế-VTC6293Today TV294Kênh thông tin KT – VTC8295Kênh khoa học và giáo dục296Kênh thông tin tổng hợp297Kênh cho người Việt Nam ở nước ngoài298Kênh thể thao, giải trí và thông tin kinh tế299THVN Tây Nam Bộ HD300Kênh dành cho thanh, thiếu niên301THVN tại Miền Trung – Tây Nguyên302
*
Kênh thông tin giải trí303Kênh giải trí tổng hợp304TV Văn hóa – Xã hội – Giải trí305VGS shop-Kênh mua sắm trên truyền hình306VTVCab19 – Film TV307Phim truyện Việt Nam308VTVCab20 – VFamily309Thể Thao TV310Kênh hay TV311VTVCab7 – D Dramas312VTVCab8 – Bibi313INFO TV – VTVCab9314Yeah1 TV – VTVCab17315YOU TV – Hà Nội Cáp 2316THVN Tiếng dân tộc317Phim HBO318Fox

Xem thêm: Danh sách cầu thủ dortmund, borussia dortmund mang sang việt nam 25 cầu thủ

Sports319Cuộc sống động vật320Thông tin – Tin tức Châu Á321Thông tin tin tức – VTC1322Kênh tin tức TH – VTC14323Kênh nông nghiệp – VTC16324Truyền hình Vĩnh Long 1325TH Phú Yên326TH Hà Nam327SCTV 20328Kênh phim tổng hợp329
*
TH Ninh Thuận330TH Hải Dương 1331Kênh Hài332VĂN HÓA – NGHỆ THUẬT333
*
HOME TV – TH Bình Phước 2334Du lịch – Khám phá335Kênh Phụ nữ và gia đình336Kênh Phim Việt337Kênh Phim truyện nước ngoài đặc sắc338Kênh 18339SCTV19340SCTV2 – Kênh TH giải trí Châu Á đặc sắc341Kênh thiếu nhi342SCTV4343Kênh phim Châu Á344TH Hải Phòng345
*
TH Quảng Bình346tv
Blue – VTC5HDTV347
*
Kênh văn hóa Phương Đông HD348
*
Bóng đá TV HD349
*
Discovery Asia HD350BTV5 HD351Cartoon Network HD352Da Vinci Learning353
*
Kênh thời trang quốc tế HD354Phim tổng hợp Mỹ HD355Fox
Sports HD356Phim điện ảnh Mỹ HD357TH TP.HCM 7 HD358TH TP.HCM 9 HD359Địa lý thế giới HD360Truyền hình Nhân Dân HD361Outdoor Channel HD362SCTV Phim tổng hợp HD363Kênh Hài – SCTV1 HD364Kênh văn hóa nghệ thuật – SCTV11 HD365Kênh du lịch khám phá – SCTV12 HD366TVF – SCTV13 HD367Kênh phim Việt – SCTV14 HD368Kênh thể thao – SCTV15 HD369Kênh phim nước ngoài đặc sắc- SCTV16 HD370Kênh thể thao tổng hợp – SCTV17HD371Kênh 18 – SCTV18372SCTV19 HD373SCTV2 HD374SCTV20 HD375See TV – SCTV3 HD376SCTV4 HD377SNTV – SCTV6 HD378Kênh sân khấu – SCTV7 HD379SCTV9 HD380TH Vĩnh Long 1 HD381VOV – VIETNAM JOURNEY Đài tiếng nói Việt Nam382VTC1 HD383
*
Kênh tin tức TH – VTC14 HD384VTC5 HD385VTC9 HD386Thời sự – Chính trị tổng hợp THVN HD387Thể thao – Giải trí -Thông tin Kinh tế THVN HD388Truyền hình thanh thiếu niên – THVN HD389Truyền hình Giáo dục – THVN HD390THVN tại TP.Hồ Chí Minh HD391
*
Asian Food Network392TH Vĩnh Long 2 HD4K393
*
SCTV4KHDTV K+394
*
Truyền hình số vệ tinh K+395
*
Truyền hình số vệ tinh K+396
*
Truyền hình số vệ tinh K+ Nhịp sống397
*
Truyền hình số vệ tinh K+ Phong cách

Danh sách các kênh truyền hình cáp SCTV hiện nay đang phát sóng lên đến200 kênh truyền hình, 60 kênh chuẩn HD. Có nhiều kênh giải trí, phim ảnh, thể thao chuyên biệt đặc sắc như SCTV14, SCTV9, VTV, HTV, THVL, K+, SCTV17, Ssport, SCTV11, SCTV13, SCTV Phim tổng hợp, phim TVB, phim Việt Nam và đẩy đủ các kênh quốc tế nổi tiếng HBO, Starmovie, Fox Movies, FOX Sport, Disney Channel, CNN, BBC, Discovery, National Geographic, Fashion TV, Animal Planet….

Danh sách các kênh truyền hình cáp SCTV

<
DVB-T2
1Kênh An ninh nhân dân
2Truyền hình Hàn quốc
3TH An Giang 1
4Giải trí – Hành động quốc tế
5BBC World News
6Truyền hình Bình Phước 1
7TH Bà Rịa – Vũng Tàu
8TH Bến Tre
9Truyền hình Bình Thuận
10Truyền hình Bình Dương 1
11Truyền hình Bình Dương 2
12BTV4
13Truyền hình Bình Dương 5
14BTV5 HD
15Cartoon Network HD
16Cinemax
17TH Cà Mau
18CNN International
19Da Vinci Learning
20Discovery channel – Kênh khám phá
21Disney Channel
22Đồng Nai 1
23TH Đà Nẵng 1
24Truyền hình Đức
25E Channel – VTVCab5
26Thời trang quốc tế
27FOX LIFE
28Phim tổng hợp Mỹ HD
29Fox
Sports 2
30Fox
Sports HD
31Phim điện ảnh Mỹ HD
32Truyền hình Hậu Giang
33Hi
TV – TV shopping mua sắm
34Truyền hình Hà Nội 1
35TH Hà Nội 2
36TH TP.HCM 2
37Kênh thiếu nhi
38TH TP.HCM 7 HD
39TH TP.HCM 9 HD
40Truyền hình Hàn Quốc
41TH Kiên Giang
42Truyền hình Long An
43MTV
44Địa lý thế giới HD
45Truyền hình Nhân Dân HD
46Truyền hình Nhật Bản
47TH Ninh Bình
48Kênh khoa học CN – VTC2
49Outdoor Channel HD
50TH Quảng Ngãi
51TH Quốc Hội Việt Nam
52Quốc Phòng Việt Nam
53TH Quảng Ninh 1
54
*
SCTV 21 – Việt Nam ký ức
55SCTV 22
56SCTV Phim tổng hợp HD
57Kênh Hài – SCTV1 HD
58Sao Nam Shopping – SCTV10
59Kênh văn hóa nghệ thuật – SCTV11 HD
60Kênh du lịch khám phá – SCTV12 HD
61TVF – SCTV13 HD
62Kênh phim Việt – SCTV14 HD
63Kênh thể thao – SCTV15 HD
64Kênh phim nước ngoài đặc sắc- SCTV16 HD
65Kênh thể thao tổng hợp – SCTV17HD
66Kênh 18 – SCTV18
67SCTV19 HD
68SCTV2 HD
69SCTV20 HD
70See TV – SCTV3 HD
71SCTV4 HD
72Shopping TV – Kênh mua sắm SCJ
73SNTV – SCTV6 HD
74Kênh sân khấu – SCTV7 HD
75Kênh Thông tin Kinh tế – Thị trường
76SCTV9 HD
77Truyền hình Sóc Trăng
78STYLE TV – VTVCab12
79
*
80Truyền hình Đồng Tháp 1
81TH Gia Lai
82Truyền hình Tiền Giang
83TH Cần Thơ
84TH Trà Vinh
85TH Vĩnh Long 1 HD
86
*
THVL4 HD – TH Vĩnh Long 4 HD
87Tin tức – Thông tin CNBC
88TH Tây Ninh
89Thông Tấn Xã Việt Nam
90Truyền hình Pháp
91Ca nhạc quốc tế
92VOV – VIETNAM JOURNEY Đài tiếng nói Việt Nam
93VTC1 HD
94Kênh Văn hóa Việt – VTC10
95Kênh thể thao – VTC3
96VTC5 HD
97Kênh Văn hóa-Nghệ thuật-Kinh tế-VTC6
98Today TV
99Kênh thông tin KT – VTC8
100VTC9 HD
101Thời sự – Chính trị tổng hợp THVN HD
102Kênh khoa học và giáo dục
103Thể thao – Giải trí -Thông tin Kinh tế THVN HD
104Kênh cho người Việt Nam ở nước ngoài
105THVN Tây Nam Bộ HD
106Truyền hình thanh thiếu niên – THVN HD
107Truyền hình Giáo dục – THVN HD
108THVN tại Miền Trung – Tây Nguyên
109THVN tại TP.Hồ Chí Minh HD
110Kênh giải trí tổng hợp
111TV Văn hóa – Xã hội – Giải trí
112VGS shop-Kênh mua sắm trên truyền hình
113VTVCab19 – Film TV
114Phim truyện Việt Nam
115VTVCab20 – VFamily
116Thể Thao TV
117Kênh hay TV
118VTVCab7 – D Dramas
119VTVCab8 – Bibi
120INFO TV – VTVCab9
121Yeah1 TV – VTVCab17
122YOU TV – Hà Nội Cáp 2
123THVN Tiếng dân tộc
124Cuộc sống động vật
125Thông tin – Tin tức Châu Á
126TH Vĩnh Long 2 HD
127
*
TH Quảng Trị
128Thông tin tin tức – VTC1
129Kênh tin tức TH – VTC14
130
*
TH Lâm Đồng
131Kênh nông nghiệp – VTC16
132TH Phú Yên
133TH Hà Nam
134SCTV 20
135Kênh phim tổng hợp
136Kênh Hài
137TH Hải Dương 1
138VĂN HÓA – NGHỆ THUẬT
139Du lịch – Khám phá
140Kênh Phụ nữ và gia đình
141Kênh Phim Việt
142Kênh Phim truyện nước ngoài đặc sắc
143Kênh 18
144SCTV19
145SCTV2 – Kênh TH giải trí Châu Á đặc sắc
146Kênh thiếu nhi
147SCTV4
148Kênh phim Châu Á
149
*
TH Sơn La
150
*
THVL3 HD – TH Vĩnh Long 3 HD
151TH Hải Phòng
152
*
TH Thái Nguyên 2
153
*
TH Thái Nguyên 1
154
*
TH Thanh Hóa
155
*
TH Yên Bái
156
*
TH Quảng Ninh 3
Analog
157Kênh An ninh nhân dân
158Cartoon Network
159Giải trí – Hành động quốc tế
160S Sport
161
*
Truyền hình Giáo dục – THVN
162Cinemax
163
*
SCTV 15 (Phát trùng)
164Discovery channel – Kênh khám phá
165Kênh Truyền Hình Giải Trí Thế Hệ Mới
166Disney Channel
167Kênh thông tin, giải trí, thể thao, …
168
*
Hanoicab4
169
*
Hanoicab5
170Thời trang quốc tế
171
*
Hanoicab6
172FOX LIFE
173
*
Hanoicab7
174Fox
Sports 2
175FOX MOVIES
176Hi
TV – TV shopping mua sắm
177Truyền hình Hà Nội 1
178TH Hà Nội 2
179TH TP.HCM 2
180
*
TH Nhân Dân
181VTC9
182Kênh khám phá – Địa lý quốc tế
183TH Quốc Hội Việt Nam
184Quốc Phòng Việt Nam
185Kênh Thể thao
186Shopping TV – Kênh mua sắm SCJ
187Sân khấu, Văn nghệ Tổng hợp
188Kênh Thông tin Kinh tế – Thị trường
189Thông Tấn Xã Việt Nam
190Ca nhạc quốc tế
191VOV – VIETNAM JOURNEY Đài tiếng nói Việt Nam
192Today TV
193Kênh khoa học và giáo dục
194Kênh thông tin tổng hợp
195Kênh thể thao, giải trí và thông tin kinh tế
196Kênh dành cho thanh, thiếu niên
197VGS shop-Kênh mua sắm trên truyền hình
198YOU TV – Hà Nội Cáp 2
199Phim HBO
200Fox
Sports
201Thông tin tin tức – VTC1
202Kênh tin tức TH – VTC14
203Truyền hình Vĩnh Long 1
204Kênh phim tổng hợp
205Kênh Hài
206VĂN HÓA – NGHỆ THUẬT
207Du lịch – Khám phá
208Kênh Phụ nữ và gia đình
209Kênh Phim Việt
210Kênh Phim truyện nước ngoài đặc sắc
211Kênh 18
212SCTV2 – Kênh TH giải trí Châu Á đặc sắc
213Kênh thiếu nhi
214SCTV4
215Kênh phim Châu Á
216TH Hải Phòng
217tv
Blue – VTC5
SDTV
218Kênh An ninh nhân dân
219Cartoon Network
220Truyền hình Hàn quốc
221TH An Giang 1
222
*
Bóng Đá TV
223Giải trí – Hành động quốc tế
224BBC World News
225Truyền hình Bình Phước 1
226TH Bà Rịa – Vũng Tàu
227S Sport
228TH Bến Tre
229Truyền hình Bình Thuận
230Truyền hình Bình Dương 1
231Truyền hình Bình Dương 2
232BTV4
233Truyền hình Bình Dương 5
234TH Cà Mau
235CNN International