Danh Sách Mã Ngân Hàng (Swift Code Ngân Hàng) Đầy Đủ, Chính Xác

-

Hiện nay người lao động trên cả nước đang thực hiện thủ tục để nhận được hỗ trợ BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP. Hiện nay với lao động đã nghỉ việc, đang bảo lưu thời gian BHTN có thể làm thủ tục qua dịch vụ công BHXH, dịch vụ công Quốc gia, trên ứng dụng Vss
ID, làm mẫu 04 nộp trực tiếp tại BHXH hoặc nộp mẫu 04 qua Bưu chính.

Bạn đang xem: Danh sách mã ngân hàng

Hình thức nhận được khuyến khích là nhận qua ATM, vì vừa đảm bảo tính an toàn, vừa góp phần hạn chế tụ tập đông người trong thời gian dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp.


Người lao động cần lưu ý những ngân hàng được BHXH Việt Nam hỗ trợ thanh toán sau:

Lưu ý: Tên ngân hàng được viết đầy đủ, bạn cần tìm theo tên để cho ra kết quả nhanh nhất.

Xem thêm: Top 12 những cuốn sách thay đổi cuộc đời bạn, top 10 cuốn sách hay giúp thay đổi cuộc đời bạn

Ví dụ 1: Bạn đang sử dụng ngân hàng Vietin Bank là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam thì bạn gõ tìm bằng từ khóa “Ngân hàng công thương” hoặc “Công thương”.

Ví dụ 2: Bạn đang sử dụng ngân hàng Vietcombank là Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Thì bạn có thể gõ từ khóa tìm kiếm “Ngoại Thương”.

Bảng dưới đây gồm có mã ngân hàng, tên ngân hàng và chi nhánh dùng để đăng ký nhận hỗ trợ BHTN theo Nghị quyết 116 lần này.

MÃ NGÂN HÀNGTÊN NGÂN HÀNGTỈNH
01201001Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt NamThành phố Hà Nội
01201002NH TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà NộiThành phố Hà Nội
01201003Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống ĐaThành phố Hà Nội
01201004Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba ĐìnhThành phố Hà Nội
01201005Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương DươngThành phố Hà Nội
01201006Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông AnhThành phố Hà Nội
01201007Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh XuânThành phố Hà Nội
01201008Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng LongThành phố Hà Nội
01201009Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà NộiThành phố Hà Nội
01201010Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà NộiThành phố Hà Nội
01201011Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn KiếmThành phố Hà Nội
01201012Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà TrưngThành phố Hà Nội
01201013Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà NộiThành phố Hà Nội
01201014Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng MaiThành phố Hà Nội
01201015Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương - Chi nhánh Đô ThànhThành phố Hà Nội
01201016Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quang TrungThành phố Hà Nội
01201017Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng LongThành phố Hà Nội
01201018Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Thăng LongThành phố Hà Nội
01201019Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương - Chi nhánh Thành AnThành phố Hà Nội
01201020Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thăng LongThành phố Hà Nội
01201021Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Trung tâm Quản lý tiền mặt Hà NộiThành phố Hà Nội
01201022Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà ThànhThành phố Hà Nội
01201023Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tràng AnThành phố Hà Nội
01201025Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quang MinhThành phố Hà Nội
01201026Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Sở Giao dịchThành phố Hà Nội
01201500Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Công ty Cho thuê Tài chínhThành phố Hà Nội
01202001Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt NamThành phố Hà Nội
01202002Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 1Thành phố Hà Nội
01202003Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01202004Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Long Biên Hà NộiThành phố Hà Nội
01202005Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà ThànhThành phố Hà Nội
01202006Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng LongThành phố Hà Nội
01202007Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông ĐôThành phố Hà Nội
01202008Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà NộiThành phố Hà Nội
01202009Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang TrungThành phố Hà Nội
01202010Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cầu GiấyThành phố Hà Nội
01202011Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà TrưngThành phố Hà Nội
01202012Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành ĐôThành phố Hà Nội
01202013Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba ĐìnhThành phố Hà Nội
01202014Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà NộiThành phố Hà Nội
01202015Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 3Thành phố Hà Nội
01202016Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây HồThành phố Hà Nội
01202017Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà TâyThành phố Hà Nội
01202018Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn TâyThành phố Hà Nội
01202019Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh XuânThành phố Hà Nội
01202020Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Mỹ ĐìnhThành phố Hà Nội
01202021Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàn KiếmThành phố Hà Nội
01202022Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Chương DươngThành phố Hà Nội
01202023Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hồng HàThành phố Hà Nội
01202024Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tràng AnThành phố Hà Nội
01202025Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đống ĐaThành phố Hà Nội
01202026Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang MinhThành phố Hà Nội
01202027Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vạn Phúc Hà NộiThành phố Hà Nội
01202028Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Từ LiêmThành phố Hà Nội
01202029Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái HàThành phố Hà Nội
01202030Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đại LaThành phố Hà Nội
01202031Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoài ĐứcThành phố Hà Nội
01202032Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia LâmThành phố Hà Nội
01202033Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai Hà NộiThành phố Hà Nội
01202034Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ngọc Khánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01202035Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc HàThành phố Hà Nội
01202500Công ty cho thuê tài chính NHĐT Việt NamThành phố Hà Nội
01202501Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Công ty Cho thuê Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01203001Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt NamThành phố Hà Nội
01203002Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Sở Giao dịchThành phố Hà Nội
01203003Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01203004Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long Cầu GiấyThành phố Hà Nội
01203005Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Ba ĐìnhThành phố Hà Nội
01203006Vietcombank chi nhánh Thành CôngThành phố Hà Nội
01203007Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Chương DươngThành phố Hà Nội
01203008Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn KiếmThành phố Hà Nội
01203009Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà NộiThành phố Hà Nội
01203010Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh XuânThành phố Hà Nội
01203011Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây HồThành phố Hà Nội
01203012Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sóc SơnThành phố Hà Nội
01203013Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông AnhThành phố Hà Nội
01203014Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà ThànhThành phố Hà Nội
01203015Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng MaiThành phố Hà Nội
01203016Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà NộiThành phố Hà Nội
01203017Trung tâm đào tạo Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt NamThành phố Hà Nội
01203500Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Công ty Cho thuê Tài chínhThành phố Hà Nội
01204001Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamThành phố Hà Nội
01204002Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Sở Giao dịchThành phố Hà Nội
01204003Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01204004Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Thanh TrìThành phố Hà Nội
01204005Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Từ liêmThành phố Hà Nội
01204006Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà NộiThành phố Hà Nội
01204007Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà NộiThành phố Hà Nội
01204008Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà NộiThành phố Hà Nội
01204009Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Trung tâm Thanh toánThành phố Hà Nội
01204010Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng HạThành phố Hà Nội
01204011Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thăng LongThành phố Hà Nội
01204012Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Sóc SơnThành phố Hà Nội
01204013Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Sở Quản lý kinh doanh vốnThành phố Hà Nội
01204014Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Gia lâmThành phố Hà Nội
01204015Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Đông AnhThành phố Hà Nội
01204016Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cầu GiấyThành phố Hà Nội
01204017Agribank - Chi nhánh Nam Hà NộiThành phố Hà Nội
01204018Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hồng HàThành phố Hà Nội
01204019Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Long BiênThành phố Hà Nội
01204020Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hoàng MaiThành phố Hà Nội
01204021Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Phúc Thọ Hà Tây IThành phố Hà Nội
01204022Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hoàn KiếmThành phố Hà Nội
01204023Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc ViệtThành phố Hà Nội
01204024Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Mỹ đìnhThành phố Hà Nội
01204025Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây HồThành phố Hà Nội
01204026Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội IThành phố Hà Nội
01204027Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung YênThành phố Hà Nội
01204028Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hùng VươngThành phố Hà Nội
01204029Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tràng AnThành phố Hà Nội
01204030Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ ĐôThành phố Hà Nội
01204031Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây đôThành phố Hà Nội
01204032Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà ThànhThành phố Hà Nội
01204033Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tam TrinhThành phố Hà Nội
01204034Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đống ĐaThành phố Hà Nội
01204035Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội IIThành phố Hà Nội
01204036Agribank Chi nhánh Hà tâyThành phố Hà Nội
01204037Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Hoài ĐứcThành phố Hà Nội
01204038Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hòa Lạc Hà Nội IThành phố Hà Nội
01204039Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thanh Oai Hà Nội IIThành phố Hà Nội
01204040Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Mỹ ĐứcThành phố Hà Nội
01204041Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Ứng HòaThành phố Hà Nội
01204042Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thường Tín Hà Nội IIThành phố Hà Nội
01204043Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Quốc OaiThành phố Hà Nội
01204044Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Ba Vì Hà Tây IThành phố Hà Nội
01204045Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đan Phượng Tây ĐôThành phố Hà Nội
01204046Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Phú Xuyên Hà Nội IIThành phố Hà Nội
01204047Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thạch Thất Hà Nội IThành phố Hà Nội
01204048Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Xuân Mai Hà Nội IThành phố Hà Nội
01204049Agribank Chi nhánh Hà Tây IThành phố Hà Nội
01204050Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Nội IThành phố Hà Nội
01204051Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Mê LinhThành phố Hà Nội
01204052Agribank Hà Nội - Phòng giao dịch Quận Hai Bà TrưngThành phố Hà Nội
01204053Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Trường đào tạo cán bộThành phố Hà Nội
01204054Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Trung tâm ThẻThành phố Hà Nội
01204055Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Trung tâm Công nghệ thông tinThành phố Hà Nội
01204500Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Công ty Cho thuê Tài chính IThành phố Hà Nội
01205001Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01205002Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Hà TâyThành phố Hà Nội
01207001Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam - Sở Giao dịchThành phố Hà Nội
01207002Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01207003Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam - Chi nhánh Hà TâyThành phố Hà Nội
01207004Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt NamThành phố Hà Nội
01208001Ngân hàng Phát triển Việt NamThành phố Hà Nội
01208002Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Sở Giao dịch IThành phố Hà Nội
01208003Ngân hàng Phát triển Hà TâyThành phố Hà Nội
01208004Văn phòng Ngân hàng Phát triển Việt NamThành phố Hà Nội
01208005Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu khoa họcThành phố Hà Nội
01208006Tạp chí Hỗ trợ phát triểnThành phố Hà Nội
01208007Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Sở giao dịch I tại K1- Hào NamThành phố Hà Nội
01301001Ngân hàng TMCP Nhà Hà NộiThành phố Hà Nội
01301002Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - Chi nhánh Cầu GiấyThành phố Hà Nội
01301003Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - Chi nhánh Vạn PhúcThành phố Hà Nội
01301004Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - Sở giao dịch Hàng TrốngThành phố Hà Nội
01301005Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - Chi nhánh Thanh QuanThành phố Hà Nội
01301006Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - Chi nhánh Hàm LongThành phố Hà Nội
01301007Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - Chi nhánh Hoàng Quốc ViệtThành phố Hà Nội
01301008Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - Chi nhánh Minh KhaiThành phố Hà Nội
01301009Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - Chi nhánh Trung Hoà - Nhân ChínhThành phố Hà Nội
01301010Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - Chi nhánh Hà ĐôngThành phố Hà Nội
01301012Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - Sở giao dịch Hà NộiThành phố Hà Nội
01302001Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt NamThành phố Hà Nội
01302002Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Thanh XuânThành phố Hà Nội
01302003Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01302004Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Đống ĐaThành phố Hà Nội
01302005Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam - Sở Giao dịchThành phố Hà Nội
01302006Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Cầu GiấyThành phố Hà Nội
01302007Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Long BiênThành phố Hà Nội
01302008Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Xã ĐànThành phố Hà Nội
01302009Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Dịch VọngThành phố Hà Nội
01303001Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín - Chi nhánh Thủ ĐôThành phố Hà Nội
01303002Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Long biênThành phố Hà Nội
01303003Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Thường TínThành phố Hà Nội
01303004Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Đống ĐaThành phố Hà Nội
01303005Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01303006Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Thăng LongThành phố Hà Nội
01303007Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Thanh trìThành phố Hà Nội
01303008Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Đông ĐôThành phố Hà Nội
01303009Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Hàng BàiThành phố Hà Nội
01303010Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Hà ĐôngThành phố Hà Nội
01303011Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đông AnhThành phố Hà Nội
01303012Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Từ LiêmThành phố Hà Nội
01303500Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cho thuê Tài chính chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01304001Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - Chi nhánh Thành phố Hà NộiThành phố Hà Nội
01304002Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - Chi nhánh Thành phố Hà Nội – Phòng giao dịch Hồ GươmThành phố Hà Nội
01304003Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - Chi nhánh Thành phố Hà Nội – Phòng giao dịch Cầu GiấyThành phố Hà Nội
01304004Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - Chi nhánh Thành phố Hà Nội – Phòng giao dịch Kim LiênThành phố Hà Nội
01304005Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh Hà Nội - Phòng Giao dịch Long BiênThành phố Hà Nội
01304006Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - Chi nhánh Thành phố Hà Nội - Phòng giao dịch Khâm ThiênThành phố Hà Nội
01304007Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - Chi nhánh Thành phố Hà Nội – Phòng giao dịch Bạch MaiThành phố Hà Nội
01304008Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - Chi nhánh Thành phố Hà Nội – Phòng giao dịch Thanh XuânThành phố Hà Nội
01304009Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - Chi nhánh Thành phố Hà Nội – Phòng giao dịch Minh KhaiThành phố Hà Nội
01304010Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - Chi nhánh Thành phố Hà Nội – Phòng giao dịch Ba ĐìnhThành phố Hà Nội
01304011Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh Hà Nội - Phòng Giao dịch Nguyễn BiểuThành phố Hà Nội
01304012Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - Chi nhánh Thành phố Hà Nội – Phòng giao dịch Hà ĐôngThành phố Hà Nội
01304013Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - Chi nhánh Thành phố Hà Nội – Phòng giao dịch Tây HồThành phố Hà Nội
01304014Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - Chi nhánh Thành phố Hà Nội – Phòng giao dịch Lý Nam ĐếThành phố Hà Nội
01304015Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - Chi nhánh Thành phố Hà Nội – Phòng giao dịch Sơn TâyThành phố Hà Nội
01304016Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - Chi nhánh Thành phố Hà Nội - Phòng giao dịch Đông AnhThành phố Hà Nội
01304017Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh Hà Nội - Phòng Giao dịch Bà TriệuThành phố Hà Nội
01305001Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01305002Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Ba ĐìnhThành phố Hà Nội
01305003Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Long BiênThành phố Hà Nội
01305004Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Thủ ĐôThành phố Hà Nội
01305005Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Cầu GiấyThành phố Hà Nội
01305006Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Đống ĐaThành phố Hà Nội
01306001Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01307001Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01307002Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hà ThànhThành phố Hà Nội
01307003Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Cửa NamThành phố Hà Nội
01307004Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Thăng LongThành phố Hà Nội
01307005Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Văn phòng đại diện tại Hà NộiThành phố Hà Nội
01307500Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01307T01Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Đông ĐôThành phố Hà Nội
01308001Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn Công thương - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01308002Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Long BiênThành phố Hà Nội
01308003Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Cầu GiấyThành phố Hà Nội
01308004Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Đống ĐaThành phố Hà Nội
01308005Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Hoàn KiếmThành phố Hà Nội
01308006Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Ba ĐìnhThành phố Hà Nội
01309001Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh VượngThành phố Hà Nội
01309002Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Trần Hưng ĐạoThành phố Hà Nội
01309003Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đông ĐôThành phố Hà Nội
01309004Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Ngô QuyềnThành phố Hà Nội
01309005Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Hai Bà TrưngThành phố Hà Nội
01309006Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Giảng VõThành phố Hà Nội
01309007Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Cầu GiấyThành phố Hà Nội
01309008Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Kinh ĐôThành phố Hà Nội
01309009Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01309010Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Thăng LongThành phố Hà Nội
01309011Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Hoàn KiếmThành phố Hà Nội
01309012Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Sở Giao dịchThành phố Hà Nội
01309013Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Trần Hưng ĐạoThành phố Hà Nội
01309014Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Thường TínThành phố Hà Nội
01310001Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt NamThành phố Hà Nội
01310002Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01310003Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Ba ĐìnhThành phố Hà Nội
01310004Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Chương DươngThành phố Hà Nội
01310005Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn KiếmThành phố Hà Nội
01310006Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Đông ĐôThành phố Hà Nội
01310007Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc ViệtThành phố Hà Nội
01310008Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng LongThành phố Hà Nội
01310009Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà TâyThành phố Hà Nội
01310010Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Nội BàiThành phố Hà Nội
01310011Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt nam - Chi nhánh Hai Bà TrưngThành phố Hà Nội
01310012Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà ThànhThành phố Hà Nội
01310013Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Hoàng Quốc Việt - Phòng Giao dịch Cầu GiấyThành phố Hà Nội
01310T01Ngân hàng Techcombank chi nhánh Từ LiêmThành phố Hà Nội
01310T02Ngân hàng Techcombank chi nhánh Thanh XuânThành phố Hà Nội
01310T03Ngân hàng Techcombank chi nhánh Trần Duy HưngThành phố Hà Nội
01310T04Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Láng HạThành phố Hà Nội
01310T05Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Sài ĐồngThành phố Hà Nội
01310T06Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Trung YênThành phố Hà Nội
01310T07Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Bà TriệuThành phố Hà Nội
01310T08Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Sơn TâyThành phố Hà Nội
01310T09Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Bờ HồThành phố Hà Nội
01310T10Ngân hàng Techcombank Sở giao dịchThành phố Hà Nội
01310T11Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Thanh XuânThành phố Hà Nội
01310T12Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Xa LaThành phố Hà Nội
01310T13Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Lý Thái TổThành phố Hà Nội
01310T14Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Ngã Tư SởThành phố Hà Nội
01310T15Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Bắc Linh ĐàmThành phố Hà Nội
01310T16Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Nguyễn Khánh ToànThành phố Hà Nội
01310T17Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Lý Thường KiệtThành phố Hà Nội
01310T18Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Thái ThịnhThành phố Hà Nội
01310T19Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Thường TínThành phố Hà Nội
01310T20Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Xuân MaiThành phố Hà Nội
01310T21Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Lĩnh NamThành phố Hà Nội
01310T22Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Chùa LángThành phố Hà Nội
01310T23Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Đống ĐaThành phố Hà Nội
01310T24Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Tây HồThành phố Hà Nội
01310T25Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Hàng ĐậuThành phố Hà Nội
01310T26Ngân hàng Techcombank Chi nhánh CiputraThành phố Hà Nội
01310T27Ngân hàng Techcombank Chi nhánh An DươngThành phố Hà Nội
01310T28Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Ngô Gia TựThành phố Hà Nội
01310T29Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Văn QuánThành phố Hà Nội
01310T30Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Ngọc KhánhThành phố Hà Nội
01310T31Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Nam Hà NộiThành phố Hà Nội
01310T32Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Tràng AnThành phố Hà Nội
01310T33Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Đan PhượngThành phố Hà Nội
01310T34Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Hoàng MaiThành phố Hà Nội
01310T35Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Mê LinhThành phố Hà Nội
01310T36Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Chương DươngThành phố Hà Nội
01310T37Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Bát ĐànThành phố Hà Nội
01310T39Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Lý Nam ĐếThành phố Hà Nội
01310T40Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Hoàng GiaThành phố Hà Nội
01310T41Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Mỹ ĐìnhThành phố Hà Nội
01310T42Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Linh ĐàmThành phố Hà Nội
01310T43Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Keang
Nam
Thành phố Hà Nội
01310T44Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Kim MãThành phố Hà Nội
01310T45Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Kim LiênThành phố Hà Nội
01310T46Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Huỳnh Thúc KhángThành phố Hà Nội
01310T47Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Hoàng CầuThành phố Hà Nội
01310T48Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Vạn PhúcThành phố Hà Nội
01310T49Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Nhuệ GiangThành phố Hà Nội
01310T50Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Hà ĐôngThành phố Hà Nội
01310T51Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Khâm ThiênThành phố Hà Nội
01310T52Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Đào TấnThành phố Hà Nội
01310T53Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Chợ MơThành phố Hà Nội
01310T54Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Trần BìnhThành phố Hà Nội
01310T55Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Big CThành phố Hà Nội
01310T56Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Trần Đăng NinhThành phố Hà Nội
01310T57Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Trương ĐịnhThành phố Hà Nội
01310T58Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Thụy KhuêThành phố Hà Nội
01311001Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân độiThành phố Hà Nội
01311002Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên PhủThành phố Hà Nội
01311003Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Sở Giao dịch 1Thành phố Hà Nội
01311004Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Đống ĐaThành phố Hà Nội
01311005Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Thanh XuânThành phố Hà Nội
01311006Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Thăng LongThành phố Hà Nội
01311007Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Hai Bà TrưngThành phố Hà Nội
01311008Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Long BiênThành phố Hà Nội
01311009Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Hoàng Quốc ViệtThành phố Hà Nội
01311010Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Trần Duy HưngThành phố Hà Nội
01311011Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Tây HồThành phố Hà Nội
01311012Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Tây Hà NộiThành phố Hà Nội
01311013Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hoàn KiếmThành phố Hà Nội
01311014Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Mỹ ĐìnhThành phố Hà Nội
01311015Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Sở Giao dịch - Phòng Giao dịch Phùng HưngThành phố Hà Nội
01311016Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Long Biên - Phòng Giao dịch Nguyễn Văn CừThành phố Hà Nội
01311017Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Điện Biên Phủ - Phòng Giao dịch Đông AnhThành phố Hà Nội
01311018Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Hoàn Kiếm - Phòng Giao dịch Trần Hưng ĐạoThành phố Hà Nội
01311019Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Trần Duy Hưng - Phòng Giao dịch Nghĩa TânThành phố Hà Nội
01311020Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Điện Biên Phủ - Phòng Giao dịch Đào Duy AnhThành phố Hà Nội
01311021Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Sở Giao dịch - Phòng Giao dịch Láng ThượngThành phố Hà Nội
01311022Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Mỹ Đình - Phòng Giao dịch Sơn TâyThành phố Hà Nội
01311023Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Điện Biên Phủ - Phòng Giao dịch Giảng VõThành phố Hà Nội
01311024Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Điên Biên Phủ - Phòng Giao dịch Đống ĐaThành phố Hà Nội
01311025Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Sở Giao dịch - Phòng Giao dịch Từ LiêmThành phố Hà Nội
01311026Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Trần Duy Hưng - Phòng Giao dịch Xuân ThủyThành phố Hà Nội
01311027Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Sở Giao dịch - Phòng Giao dịch Kim MãThành phố Hà Nội
01311028Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Hoàn Kiếm - Phòng Giao dịch Lãn ÔngThành phố Hà Nội
01311029Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Điện Biên Phủ - Phòng Giao dịch Thành CôngThành phố Hà Nội
01311030Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Tây Hồ - Phòng Giao dịch Lạc Long QuânThành phố Hà Nội
01311031Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Mỹ Đình - Phòng Giao dịch Đông ĐôThành phố Hà Nội
01311032Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Tây Hà Nội - Phòng Giao dịch Hà ĐôngThành phố Hà Nội
01311033Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Ba ĐìnhThành phố Hà Nội
01311034Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Sơn TâyThành phố Hà Nội
01311035Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Đông AnhThành phố Hà Nội
01311036Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi Nhánh Thanh TrìThành phố Hà Nội
01311037Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Gia LâmThành phố Hà Nội
01311038Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sở Giao Dịch 3Thành phố Hà Nội
01311039Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi Nhánh Hoài ĐứcThành phố Hà Nội
01313001Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01313002Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á - Chi nhánh Thái HàThành phố Hà Nội
01313003Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Hàng ĐậuThành phố Hà Nội
01313004Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Hà ThànhThành phố Hà Nội
01313005Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Thăng LongThành phố Hà Nội
01313006Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á - Chi nhánh Cầu GiấyThành phố Hà Nội
01313007Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á - Chi nhánh Kim LiênThành phố Hà Nội
01313008Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á - Chi nhánh Gia LâmThành phố Hà Nội
01313009Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á - Chi nhánh Đông AnhThành phố Hà Nội
01314001Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc TếThành phố Hà Nội
01314002Ngân hàng TMCP Quốc Tế - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01314003Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế - Chi nhánh Cầu GiấyThành phố Hà Nội
01314004Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế - Chi nhánh Đống ĐaThành phố Hà Nội
01314005Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế - Chi nhánh Ba ĐìnhThành phố Hà Nội
01314006Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế - Chi nhánh Thanh XuânThành phố Hà Nội
01314007Ngân hàng TMCP Quốc Tế - Chi nhánh Sở Giao DịchThành phố Hà Nội
01314008Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế - Chi nhánh Long BiênThành phố Hà Nội
01314009Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế - Chi nhánh Hai Bà TrưngThành phố Hà Nội
01314010Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế - Chi nhánh Hà ĐôngThành phố Hà Nội
01314011Ngân hàng TMCP Quốc Tế - Chi nhánh Lý Thường KiệtThành phố Hà Nội
01315001Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vũng Tàu - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01315T58Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Thụy Khuê - đã hủyThành phố Hà Nội
01317001Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam ÁThành phố Hà Nội
01317002Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01317003Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Láng HạThành phố Hà Nội
01317004Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Ba ĐìnhThành phố Hà Nội
01317005Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Cầu GiấyThành phố Hà Nội
01317006Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Đống ĐaThành phố Hà Nội
01317007Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Hai Bà TrưngThành phố Hà Nội
01317008Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Hà ĐôngThành phố Hà Nội
01317009Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - Sở Giao dịchThành phố Hà Nội
01317010Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Long BiênThành phố Hà Nội
01317S01Sea
Bank - Chi nhánh Thành Công
Thành phố Hà Nội
01317T01Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Sóc SơnThành phố Hà Nội
01317T02Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Nguyễn Ngọc NạiThành phố Hà Nội
01317T03Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Thanh XuânThành phố Hà Nội
01317T04Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Ngọc HồiThành phố Hà Nội
01317T05Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Đại AnThành phố Hà Nội
01319001Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01319002Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Thăng LongThành phố Hà Nội
01320001Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dầu Khí Toàn CầuThành phố Hà Nội
01320002Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu Khí Toàn Cầu - Chi nhánh Thủ ĐôThành phố Hà Nội
01320003Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dầu Khí Toàn Cầu - Chi nhánh Ba ĐìnhThành phố Hà Nội
01320004Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dầu Khí Toàn Cầu - Chi nhánh Thăng LongThành phố Hà Nội
01320005Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dầu khí Toàn Cầu - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01321001Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01321002Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hoàn KiếmThành phố Hà Nội
01321003Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Ba ĐìnhThành phố Hà Nội
01321004Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hùng VươngThành phố Hà Nội
01321005Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hồ GươmThành phố Hà Nội
01321T01HDBANK chi nhánh Triều KhúcThành phố Hà Nội
01323001Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01326001NH TMCP Việt Nam Tín Nghĩa CN Hà NộiThành phố Hà Nội
01327001Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01327002Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt - Chi nhánh Thăng LongThành phố Hà Nội
01328001Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01328002NH TMCP Phương Nam Chi Nhánh Cầu GiấyThành phố Hà Nội
01328003NH TMCP Phương Nam Chi Nhánh Thanh XuânThành phố Hà Nội
01328004NH TMCP Phương Nam Chi Nhánh Long BiênThành phố Hà Nội
01328005Ngân hàng TMCP Phương Nam - Chi nhánh Giảng VõThành phố Hà Nội
01329001Ngân hàng TMCP Đệ Nhất - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01329002Ngân hàng TMCP Đệ Nhất - Chi nhánh Thăng LongThành phố Hà Nội
01333001Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01333002Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Cầu GiấyThành phố Hà Nội
01334001Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Hai Bà TrưngThành phố Hà Nội
01334002Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Cầu GiấyThành phố Hà Nội
01334003Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Thăng LongThành phố Hà Nội
01334004Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01338001Ngân hàng TMCP Đại Á - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01338002Ngân hàng TMCP Đại Á - Chi nhánh Thăng LongThành phố Hà Nội
01339001Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng Việt Nam - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01341001Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01341002Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Thăng LongThành phố Hà Nội
01341003Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu PetrolimexThành phố Hà Nội
01343001Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01343002Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông - Chi nhánh Thăng LongThành phố Hà Nội
01346001Ngân hàng TMCP Phương Tây - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01348001Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01348002Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà NộiThành phố Hà Nội
01348003Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Thăng LongThành phố Hà Nội
01348004Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Hà ThànhThành phố Hà Nội
01348005Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Vạn PhúcThành phố Hà Nội
01348006Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Kinh ĐôThành phố Hà Nội
01348007Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Hà ĐôngThành phố Hà Nội
01348008Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Hoàn KiếmThành phố Hà Nội
01348009Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Ba ĐìnhThành phố Hà Nội
01348010Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Hàng TrốngThành phố Hà Nội
01348011Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Tây Hà NộiThành phố Hà Nội
01348012Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Đông ĐôThành phố Hà Nội
01348013Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Hàn ThuyênThành phố Hà Nội
01352001Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01352002Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc DânThành phố Hà Nội
01353001Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01355001Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á - Chi nhánh Hà NộiThành phố Hà Nội
01355002Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt ÁThành phố Hà Nội
01355003Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á - Chi nhánh Thăng LongThành ph