Điều Chế Phân Bón Amophot Từ Amoniac Và Axit Photphoric Tạo Thành Một Loại

-

Một loại phân bón phức hợp được sản xuất trực tiếp từ amoniac và axit photphoric, có thành phần gồm N H 4 H 2 P O 4 và N H 4 2 H P O 4 được gọi là A. Amophot B. Nitrophotka C. Supephot...

Bạn đang xem: Điều chế phân bón amophot từ amoniac và axit photphoric


Một loại phân bón phức hợp được sản xuất trực tiếp từ amoniac và axit photphoric, có thành phần gồm N H 4 H 2 P O 4 và N H 4 2 H P O 4 được gọi là

A. Amophot

B. Nitrophotka

C. Supephotphat kép

D. Phân vi lượngCho 40,32 m 3 amoniac (đktc) tác dụng với 147,0 kg axit photphoric tạo thành một loại phân bón amophot có tỉ lệ số mol n N H 4 H 2 P O 4 : n (...

Cho 40,32 m 3 amoniac (đktc) tác dụng với 147,0 kg axit photphoric tạo thành một loại phân bón amophot có tỉ lệ số mol

n N H 4 H 2 P O 4 : n ( N H 4 ) 2 H P O 4 = 4 : 1

1. Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo thành phân bón amophot đó.

2. Tính khối lượng (kg) của amophot thu được.


*

1. Phương trình hoá học tạo thành loại phân bón amophot phù hợp với đề bài :

*

2. Tính khối lượng amophot thu được :

Số mol N H 3 : 

*

Số mol H 3 P O 4 : 

*

Tỉ lệ số mol NH3: số mol H 3 P O 4 = 1800 : 1500 = 6:5, vừa đúng bằng tỉ lệ hợp thức trong phương trình hoá học (1). Vậy lượng N H 3 phản ứng vừa đủ với lượng H 3 P O 4 . Do đó, có thể tính lượng chất sản phẩm thec N H 3 hoặc theo H 3 P O 4 .

Theo lượng H 3 P O 4 , số mol N H 4 H 2 P O 4 : 

*

và số mol ( N H 4 ) 2 H P O 4 : 

*

Khối lượng amophot thu được:

m N H 4 H 2 P O 4 + m ( N H 4 ) 2 H P O 4 = 1200.115 + 300.132 = 177,6.103 (g) hay 177,6 kg


Đúng 0
Bình luận (0)
Cho các phát biểu sau: (1) Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm N2O5 có trong phân. (2) Supe photphat kép thành phần chứa Ca(H2PO4)2 và Ca
SO4. (3) Supe photphat đơn được điều chế trực tiếp từ quặng xiđêrit. (4) NPK là phân bón hỗn hợp thành phần chứa (NH4)2HPO4 và KNO3. (5) Amophot là phân bón phức hợp thành phần chứa (NH4)2HPO4 và NH4NO3. (6) Phân đạm một lá có công thức NH4NO3. Số phát biểu đúng là: A. 5 B. 2 C. 4 D. 3
Đọc tiếp

Cho các phát biểu sau:

(1) Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm N2O5 có trong phân.

(2) Supe photphat kép thành phần chứa Ca(H2PO4)2 và Ca
SO4.

(3) Supe photphat đơn được điều chế trực tiếp từ quặng xiđêrit.

(4) NPK là phân bón hỗn hợp thành phần chứa (NH4)2HPO4 và KNO3.

(5) Amophot là phân bón phức hợp thành phần chứa (NH4)2HPO4 và NH4NO3.

(6) Phân đạm một lá có công thức NH4NO3.

Số phát biểu đúng là:

A. 5

B. 2

C. 4

D. 3


Xem chi tiết
Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Chọn đáp án B

Câu (1) sai vì độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm N có trong phân.

Câu (2) sai vì Supe photphat kép thành phần chứa Ca(H2PO4)2 và không có lẫn thạch cao Ca
SO4 như Supe photphat đơn Ca(H2PO4)2.2Ca
SO4.

Câu (3) sai vì Supe photphat đơn được điều chế trực tiếp từ quặng photphorit hoặc apatit (thành phần chính chứa Ca3(PO4)3) tác dụng với H2SO4 đặc.

Câu (6) sai vì phân đạm hai lá có công thức NH4NO3.


Đúng 0

Bình luận (0)
Axit photphoric là chất được sử dụng trong quá trình sản xuất phân bón, dược phẩm, thức ăn gia súc; làm chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ, chất tẩm gỗ chống cháy, chất chống ăn mònkim loại sản xuất thuốc trừ sâu, điều chế phân lân như là superphotphat đơn và phân supephotphat kép. Công thức của axit photphoric là A. PH 3 . B. H 3 PO 2 . C. ...
Đọc tiếp

Axit photphoric là chất được sử dụng trong quá trình sản xuất phân bón, dược phẩm, thức ăn gia súc; làm chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ, chất tẩm gỗ chống cháy, chất chống ăn mònkim loại sản xuất thuốc trừ sâu, điều chế phân lân như là superphotphat đơn và phân supephotphat kép. Công thức của axit photphoric là

A. PH 3 .

B. H 3 PO 2 .

C. H 3 PO 3 .

D. H 3 PO 4 .


Xem chi tiết
Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Chọn D

*


Đúng 0

Bình luận (0)
Cho các nhận xét sau: (1) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua. (2) Độ dinh dưỡng của phân urê được đánh giá bằng phần trăm khối lượng nitơ có trong phân. (3) Thành phần chính của supephotphat đơn gồm Ca(H2PO4)2 và Ca
SO4. (4) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố Kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây. (5) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2CO3. (6) Amophot là một loại phân bón phức hợp có công thức là (NH4)2HPO4 và (NH4)3PO4. Số nhận xé...
Đọc tiếp

Cho các nhận xét sau:

(1) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua.

(2) Độ dinh dưỡng của phân urê được đánh giá bằng phần trăm khối lượng nitơ có trong phân.

(3) Thành phần chính của supephotphat đơn gồm Ca(H2PO4)2 và Ca
SO4.

(4) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố Kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây.

(5) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2CO3.

(6) Amophot là một loại phân bón phức hợp có công thức là (NH4)2HPO4 và (NH4)3PO4.

Số nhận xét sai

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1


Xem chi tiết
Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Chọn đáp án D

Đạm 2 lá (NH4NO3) có chứa 33-35% nitơ nguyên chất; đạm 1 lá ví dụ như amoni sunfat có chứa 20-21% nitơ nguyên chất.


Đúng 0

Bình luận (0)
Cho các phát biểu sau: (1)Phân lân cung cấp cho cây trồng nguyên tố photpho dưới dạng P2O5. (2)Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá theo phần trăm khối lượng của K2O. (3)Phân amophot có thành phần hoá học chính là (NH4)2HPO4 và KNO3. (4)Nitrophotka là một loại phân phức hợp. (5)Phân ure là loại phân đạm tốt nhất, được điều chế từ amoniac và CO2 ở điều kiện thích hợp. (6)Thành phần hoá học chính của phân supephotphat kép là Ca(H2PO4)2 và Ca
SO4. Số phát biểu đúng là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Đọc tiếp

Cho các phát biểu sau:

(1)Phân lân cung cấp cho cây trồng nguyên tố photpho dưới dạng P2O5.

(2)Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá theo phần trăm khối lượng của K2O.

(3)Phân amophot có thành phần hoá học chính là (NH4)2HPO4 và KNO3.

(4)Nitrophotka là một loại phân phức hợp.

(5)Phân ure là loại phân đạm tốt nhất, được điều chế từ amoniac và CO2 ở điều kiện thích hợp.

Xem thêm: Tổng Hợp Mẫu Xe Ga Dành Cho Nữ Được Ưu Chuộng Đẹp Nhất 2023, 10+ Mẫu Xe Tay Ga Nữ Đẹp Được Ưa Chuộng Nhất 2022

(6)Thành phần hoá học chính của phân supephotphat kép là Ca(H2PO4)2 và Ca
SO4.

Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Xem chi tiết
Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án : A

Phân lân cung cấp cho cây trồng Photpho ở nhiều dạng khác nhau chủ yếu là muối PO4

Phân amophot có thành phần chính là NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4

Nitrophotka là phân hỗn hợp

Thành phần hóa học của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2


Đúng 0

Bình luận (0)
Cho các nhận đinh sau: (1) Thành phần chính trong phân supe photphat kép là Ca(H2PO4)2. (2) Phân đạm amoni không nên bón cho vùng đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. (3) Độ dinh dưỡng của phân natri nitrat được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm Na2O có trong phân. (4) Urê có công thức (NH2)2CO. (5) Trong công nghiệp, phân supe photphat đơn được điều chế từ quặng photphoric hay apatit. (6) Amophot là phân phức hợp có công thức NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4. Số nhận định đúng là A. 5 B. 4 C. 3 D. 6
Đọc tiếp

Cho các nhận đinh sau:

(1) Thành phần chính trong phân supe photphat kép là Ca(H2PO4)2.

(2) Phân đạm amoni không nên bón cho vùng đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn.

(3) Độ dinh dưỡng của phân natri nitrat được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm Na2O có trong phân.

(4) Urê có công thức (NH2)2CO.

(5) Trong công nghiệp, phân supe photphat đơn được điều chế từ quặng photphoric hay apatit.

(6) Amophot là phân phức hợp có công thức NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4.

Số nhận định đúng

A. 5

B. 4

C. 3

D. 6


Xem chi tiết
Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Chọn đáp án A


Đúng 0

Bình luận (0)

Viết CTHH các chất sau:

a. Bari clorua có phân tử gồm 1 Ba, 2 Cl liên kết với nhau.

b. Magie sunfat có phân tử gồm 1 Mg, 1 S và 4 O liên kết với nhau.

c. Axit photphoric có phân tử gồm 3 H, 1 P và 3 O liên kết với nhau.

d. Nhôm hiđroxit có phân tử gồm 1 Al và 3 nhóm OH liên kết với nhau.


Xem chi tiết
Lớp 8 Hóa học Đề cương ôn tập cuối HKI
1
1
Gửi Hủy

a) Ba
Cl2

b) Mg
SO4

c) H3PO3

d) Al(OH)3


Đúng 0

Bình luận (0)

Viết CTHH và tính NTK của Axit photphoric phân tử có 3 H, 1 P và 4 O liên kết nhau


Xem chi tiết
Lớp 8 Hóa học
3
0
Gửi Hủy

\(CTHH:H_3PO_4\)

\(M_{H_3PO_4}=3+31+64=98\left(đvc\right)\)


Đúng 2

Bình luận (0)

CTHH: H3PO4 -----> NTK: 1.3+31+16.4=98 Dv
C


Đúng 1
Bình luận (0)

\(=H_3PO_4=1.3+31+16.4=98\left(đv
C\right)\)


Đúng 1
Bình luận (0)

Hãy tính khối lượng bằng gam (khối lượng thực của các phân tử ở câu 8)

a) Nitơ đioxit, biết phân tử gồm 1 N và 2 O.

b) Axit photphoric, biết phân tử gồm 3 H, 1 P và 4 O.

c) Canxi photphat, biết phân tử gồm 3 Ca, 2 P và 8 O.

d) Amoni cacbonat, biết phân tử gồm 2 N, 8 H, 1 C và 3O.

 


Xem chi tiết
Lớp 8 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

a) NO2=14+16*2=46 đv
C

b) H3PO4=3+31+16*4=98đv
C

c) Ca3(PO4)2=40.3+(31+16*4)*2=310 đv
C

d)(NH4)2CO3=(14+4)*2+12+16*=96 đv
C


Đúng 0
Bình luận (1)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
hoc24.vn

Tỉ lệ số mol NH3: số mol
H3PO4= 1800 : 1500 = 6:5, vừa đúng bằng tỉ lệ hợp thức trong phương trình hoá học (1). Vậy lượng
NH3phản ứng vừa đủ với lượng
H3PO4. Do đó, có thể tính lượng chất sản phẩm thec
NH3hoặc theo
H3PO4.

Theo lượng
H3PO4, số mol NH4H2PO4:

*

và số mol(NH4)2HPO4:

*

Khối lượng amophot thu được:

m
NH4H2PO4+ m(NH4)2HPO4= 1200.115 + 300.132 = 177,6.103 (g) hay 177,6 kg


NHÀ SÁCH wish.edu.vn


*

Sách tổng ôn toán học lớp 12 ôn thi THPT quốc gia và luyện thi đánh giá năng lực bản mới nhất (Chính hãng)


Đã bán 0


₫200.000 ₫149.000
Hà Nội
*

Sách - Chinh phục đề thi vào lớp 6 môn Toán (Chính hãng)


Đã bán 0


₫150.000 ₫128.000
Hà Nội
*

Sách Tiếng anh cho người mất gốc - người mới bắt đầu cô Trang Anh (Chính hãng)


Đã bán 0


₫200.000 ₫159.000
Hà Nội
*

Sách Bộ đề minh họa môn toán ôn thi THPT quốc gia bản 2023 (Chính hãng)


Đã bán 0


₫200.000 ₫159.000
Hà Nội
*

Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh bản mới nhất (Chính hãng)


Đã bán 0


₫250.000 ₫189.000
Hà Nội

Bộ đề minh họa 2023 môn Tiếng Anh cô Trang Anh (Chính hãng)


Đã bán 0


₫200.000 ₫159.000
Hà Nội

Sách tiếng anh cô Trang Anh: 500 bài đọc hiểu đọc điền ôn thi THPT Quốc Gia 2023 (Chính hãng)


Đã bán 0


₫200.000 ₫189.000
Hà Nội

Tổng ôn cấp tốc luyện thi Đánh giá năng lực (Theo cấu trúc đề thi của ĐHQGHN)


Đã bán 0


₫225.000 ₫185.000
Hà Nội

Combo 2 tập Bí quyết chinh phục điểm cao kì thi THPT Quốc gia môn Toán (Tập 1, tập 2) - Chính hãng


Đã bán 0


₫336.000 ₫252.000
Hà Nội

Tăng tốc luyện đề thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM


Đã bán 0


₫225.000 ₫185.000
Hà Nội
Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Phân đạm urê thường chỉ chứa 46,00% N. Khối lượng (kg) urê đủ để cung cấp 70,00 kg N là

A. 152,2. B. 145,5.

C. 160,9. D. 200,0.


Câu 2:


Từ amoniac, đá vôi, nước, không khí, chất xúc tác thích hợp hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế phân đạm :

1. canxi nitrat;

2. amoni nitrat.


Câu 3:


Phân supephotphat kép thực tế sản xuất được thường chỉ ứng với 40,0% P2O5. Hàm lượng (%) của canxi đihiđrophotphat trong phân bón này là

A. 69,0. B. 65,9.

C. 71,3. D. 73,1.


Câu 4:


Phân kali clorua sản xuất được từ quặng xinvinit thường chỉ ứng với 50,00% K2O. Hàm lượng (%) của KCl trong phân bón đó là

A. 72,9. B. 76,0.

C. 79,2. D. 75,5.


Câu 5:


Viết phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau :

Bột photphorit→(1) axit photphoric→(2) amophot→(3) canxiphotphat→(4) axit photphoric→(5) supephotphat kép.


Câu 6:


Một mẫu supephotphat đơn khối lượng 15,55 g chứa 35,43% Ca(H2PO4)2, còn lại là Ca
SO4. Tính tỉ lệ % P2O5trong mẫu supephotphat đơn trên.


Bình luận


Bình luận
TÀI LIỆU VIP wish.edu.vn
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại wish.edu.vn


Liên kết
Thông tin wish.edu.vn
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy chọn chính xác nhé!


×
*

Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


Viet
Jack

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


Viet
Jack

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
Lấy lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


Viet
Jack

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
Viet
Jack