Mẫu hợp đồng chăn nuôi gia công chi tiết, mới nhất, mẫu hợp đồng gia công chi tiết, mới nhất

-
Căn cứ Bộ biện pháp Dân sự năm 2015;Căn cứ Luật thương mại hợp nhất năm 2019;Căn cứ công cụ Chăn nuôi 2018;Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa các bên.

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng chăn nuôi gia công

Hôm nay, ngày 17 tháng 09 năm 2020 trên trụ sở công ty ABC, những bên có có:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

Mã số thuế : …

Đại diện : Ông/bà … Chức vụ: Giám đốc

Tài khoản : …

BÊN B: HỘ GIA ĐÌNH ÔNG NGUYỄN VĂN Z

Họ với tên chủ hộ :

Số CMND/CCCD : … cấp ngày…/…/… trên …

Sinh ngày : …/…/…

Điện thoại : …

Tài khoản : …

Sau khi bàn bạc, 2 bên đã thỏa thuận và thống độc nhất ký phối hợp đồng san lấp công trình số …/HĐGC-tencongty với câu chữ như sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý đầu tư nguyên liệu cho mặt B để thực hiện quá trình chăn nuôi, bên B gật đầu thực hiện các bước chăn nuôi theo yêu cầu của bên A được quy định cụ thể trong đúng theo đồng này.

Vật nuôi trong quy trình chăn nuôi đạt tiêu chuẩn xuất chuồng theo yêu mong như sau:

– Độ tuổi : …

– cân nặng : …

– sức mạnh : …

– …

ĐIỀU 2. NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU TƯ

mặt A bao gồm trách nhiệm đáp ứng nguyên vật liệu tại trang trại mặt B, rõ ràng theo bảng sau:

STTTên nguyên thiết bị liệuThời gian giao
1Giống nuôi
2Thức ăn
3Thuốc cùng vắc xin

ĐIỀU 3. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

1. Thời hạn hòa hợp đồng là 03 năm, từ ngày … mang lại ngày …

2. Trước một tháng chấm dứt hợp đồng nếu như hai bên không tồn tại ý loài kiến gì bởi văn bạn dạng về việc thanh lý phù hợp đồng thì phù hợp đồng dĩ nhiên được gia hạn thêm 01 năm theo những điều, khoản của thích hợp đồng này.

ĐIỀU 4. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Bên B tiến hành chăn nuôi kể từ ngày thừa nhận giống đồ vật nuôi từ bên A. Bên B phải tiến hành chăn nuôi theo đúng quá trình chăn nuôi của bên A để đảm bảo vật nuôi đạt tiêu chuẩn xuất bán.

Bên A dìm vật nuôi đạt tiêu chuẩn xuất phân phối thành 02 lần tại nông trại của bên B:

– Lần 1: mặt A nhận vào trong ngày …

 – Lần 2: mặt A nhận vào ngày …

ĐIỀU 5. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

1. Quý giá hợp đồng:

Tổng số chi phí mà bên A phải giao dịch cho bên B là … VNĐ (… nước ta đồng). Bên A sẽ giao dịch thanh toán cho bên B thành nhì lần.

2. Giai đoạn thực hiện:

Lần 1: bên A giao dịch thanh toán trước cho bên B một nửa tổng quý hiếm của hợp đồng vào ngày Bên A bàn giao vật nuôi cho mặt B.

Lần 2: mặt A thanh toán giao dịch cho mặt B 50% giá trị sót lại của hòa hợp đồng sau 03 năm kể từ ngày mặt A chuyển giao vật nuôi.

3. Phương thức thanh toán:

Bên A sẽ giao dịch cho bên B bằng tiền phương diện hoặc chuyển tiền qua tài khoản bank theo thông tin như sau:

4. Trường hợp giao dịch thanh toán chậm:

Bên A đề nghị thanh toán chi phí đúng thời hạn và đầy đủ cho mặt B. Thời hạn thanh toán giao dịch chậm tối đa là 03 ngày kể từ ngày cuối cùng của thời hạn giao dịch thanh toán theo lao lý trong hợp đồng. Sau ngày lắp thêm 3 lờ đờ thanh toán, bên thanh toán chậm phải chịu phạt lãi chậm thanh toán giao dịch theo mức lãi vay tăng 1%/ngày chậm giao dịch và bồi hoàn nếu bao gồm thiệt sợ theo nguyên lý của pháp luật.

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của mặt A:

Quyền của bên A:Yêu cầu mặt B tiến hành đúng thỏa thuận hợp tác trong thích hợp đồng;Nhận lại tổng thể nguyên vật liệu dư thừa sau thời điểm hợp đồng chấm dứt;Yêu cầu bên B cung ứng giấy tờ, tài liệu ship hàng cho vấn đề kinh doanh;Kiểm tra hay xuyên, yêu thương cầu mặt B report tiến độ công việc;Các quyền khác theo cách thức pháp luật.Nghĩa vụ của bên A:Thực hiện tại đúng thỏa thuận trong hợp đồng cùng thanh toán không thiếu và đúng hạn cho bên B theo mức sử dụng hợp đồng;Cung cung cấp nguyên đồ dùng liệu, phía dẫn các bước chăn nuôi và chỉ dẫn cho bên B tiến hành hợp đồng theo đúng quy định trong hòa hợp đồng;Bàn giao đồ dùng nuôi và các tài liệu, giấy tờ cần thiết để bên B triển khai công tác chăn nuôi;Kê khai hoạt động chăn nuôi và kê khai, nộp các loại thuế gây ra do quá trình chăn nuôi;Tạo phần lớn điều kiện dễ ợt cho bên B thực hiện xuất sắc công việc;Các nghĩa vụ khác theo hình thức pháp luật.

2. Quyền và nghĩa vụ của mặt B:

Quyền của bên B:Yêu cầu mặt A thanh toán giao dịch đầy đủ, đúng hạn quý hiếm hợp đồng theo Điều 4 của phù hợp đồng này và tiến hành đúng theo thỏa thuận hợp tác trong phù hợp đồng;Bảo quản vật liệu do bên A cung cấp;Bảo mật thông tin dịch vụ;Các quyền lợi và nghĩa vụ khác theo qui định pháp luật.Nghĩa vụ của mặt B:Thực hiện các bước theo đúng thỏa thuận hợp tác trong hòa hợp đồng;Cập nhật tiến độ các bước và thông tin ngay khi có đk nếu có phát sinh cho bên A;Thực hiện những biện pháp bình yên sinh học, dọn dẹp và sắp xếp môi trường vào chăn nuôi; xử lý chất thải chăn nuôi theo hiện tượng của quy định về bảo đảm an toàn môi trường;Bảo mật thông tin dịch vụ;Đảm bảo số lượng nhiều nhất thiết bị nuôi đạt chuẩn chỉnh và trở nên tân tiến theo đúng planer để xuất cung cấp theo tiêu chuẩn quy định tại phụ lục đúng theo đồng này. Chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn chỉnh vật nuôi trừ ngôi trường hợp đồ dùng nuôi không đạt tiêu chuẩn do vật liệu và giải đáp chăn nuôi của bên A. Nếu mặt B vi phạm unique và con số trong kế hoạch chăn nuôi trên phụ lục phù hợp đồng này, bên B bị phạt vi phạm 8% tổng vốn hợp đồng và bồi thường thiệt hại (nếu có) cho bên A.Các nhiệm vụ khác theo vẻ ngoài pháp luật.

ĐIỀU 7. PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Nếu một mặt vi phạm bất kể điều khoản như thế nào trong đúng theo đồng thì đề xuất chịu nấc phạt vi phạm theo thỏa thuận nhưng không thật 8% quý giá hợp đồng. Trường hợp không có thỏa thuận, mức vạc áp dụng cho mỗi hành vi phạm luật hợp đồng của bên vi phạm luật là 4% tổng giá trị hợp đồng. Nếu gồm thiệt hại xảy ra, bên vi phạm hợp đồng phải đồng thời đền bù thiệt sợ và cách xử lý hậu quả phát sinh để tiến hành được thích hợp đồng một cách tốt nhất.

ĐIỀU 8. THANH LÝ HỢP ĐỒNG

1. đúng theo đồng xong xuôi khi những bên chấm dứt quyền và nghĩa vụ với nhau và có thỏa thuận với nhau trước một mon khi đúng theo đồng hết hạn.

Xem thêm:

2. Giả dụ trong quy trình thực hiện phù hợp đồng, hai bên thỏa thuận hợp tác được với nhau về việc xong xuôi hợp đồng, hợp đồng này sẽ kết thúc kể từ thời khắc đạt được thỏa thuận giữa nhị bên.

ĐIỀU 9. ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

1. Nếu mặt A chậm giao dịch thanh toán quá 11 ngày, mặt B tất cả quyền đơn phương hoàn thành hợp đồng. Bên A bắt buộc chịu phạt 8% tổng vốn hợp đồng và đền bù thiệt sợ (nếu có).

2. Nếu bên B vi phạm unique và số lượng quy định trong planer chăn nuôi tại phụ lục phù hợp đồng này vượt 20%, mặt A tất cả quyền đối kháng phương chấm dứt hợp đồng. Mặt A nên chịu phạt 8% tổng mức hợp đồng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

3. Các bên không được đơn phương ngừng hợp đồng trừ trường hợp quy định quy định khác. Trường hợp đơn phương xong hợp đồng, những bên phải giao dịch thanh toán phần các bước đã được tiến hành cho nhau cùng không phải tiếp tục thực hiện nay nghĩa vụ, trừ thỏa thuận hợp tác về vạc vi phạm, bồi thường thiệt hại và xử lý tranh chấp. Bên đơn phương kết thúc hợp đồng yêu cầu bồi hay 8% tổng vốn của hòa hợp đồng này cho bên kia và bồi thường thiệt sợ hãi (nếu có), trừ trường đúng theo bên đối chọi phương xong hợp đồng chứng minh được vị trí kia có vi phạm cơ phiên bản nghĩa vụ đúng theo đồng.

4. Bên đơn phương xong hợp đồng phải thông tin cho bên còn lại trong vòng 03 ngày. Nếu thông báo chậm thừa 03 ngày hoặc không thông tin sẽ bị phân phát 3% tổng giá trị hợp đồng và đề nghị bồi thường xuyên thiệt hại mang đến bên còn sót lại (nếu có).

ĐIỀU 10. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

1. Nếu xẩy ra sự khiếu nại bất khả kháng, bên vi phạm sẽ không còn bị xem như là vi phạm phù hợp đồng nếu chứng tỏ được sự kiện bất khả kháng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành vi vi phạm hợp đồng và toàn cục thiệt hại xảy ra (nếu gồm thiệt hại).

2. Mặt chịu tác động bởi sự khiếu nại bất khả kháng phải thông tin cho bên kia trong vòng tối nhiều 03 ngày kể từ thời điểm sự khiếu nại bất khả kháng ảnh hưởng lên việc thực hiện hợp đồng. Nếu thông tin chậm quá 03 ngày hoặc không thông báo sẽ bị vạc 3% tổng mức vốn hợp đồng và yêu cầu bồi thường xuyên thiệt hại cho bên còn lại (nếu có).

ĐIỀU 11. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp tạo ra trong quá trình thực hiện thích hợp đồng đã được giải quyết và xử lý bằng thương lượng, hòa giải. Trường vừa lòng thương lượng, hòa giải ko thành, tranh chấp đang được giải quyết tại toàn án nhân dân tối cao nhân dân gồm thẩm quyền.

Hợp đồng có 06 trang, được lập thành 02 bản, có mức giá trị pháp lý đồng nhất và mỗi mặt giữ một bản.

Hợp tác chăn nuôi với MavinĐể phối kết hợp thế mạnh của các bên, chăn nuôi hiệu quả kinh tế cao, những hộ gia đình rất có thể hợp tác chăn nuôi cùng với Mavin. Theo đó, đối tác doanh nghiệp xây dựng trại, Mavin cung cấp đầu vào, vận hành cai quản các khâu sản xuất chính, thu nhấn đầu ra. Đối tác chịu đựng trách nhiệm thống trị cơ sở hạ tầng, cách xử lý xả thải cùng quan hệ chủ yếu quyền. Hợp tác ký kết chăn nuôi cùng với Mavin đối tác doanh nghiệp sẽ được cung ứng bao tiêu đầu ra, đáp ứng đầu vào và kỹ thuật, bảo đảm an toàn thu nhập bất biến và an toàn. Liên kết, hợp tác và ký kết chăn nuôi công nghiệp là xu hướng chăn nuôi phổ biến, đã cùng đang tiếp sức làm giàu cho tương đối nhiều hộ chăn nuôi nghỉ ngơi nước ta.

Hợp tác chăn nuôi lợn:

Điều kiện:- Địa điểm: Đối tác cần có quỹ đất để sản xuất trang trại về tối thiểu từ 5 ha trở lên. Vị trí đặt trại xa khu người dân tối thiểu 1km, thuận tiện giao thông, ngay gần khu hồ, sông suối lớn, đồi rừng. - quy mô trại: tối thiểu 1.200 heo đối với trại nái, 3.000 heo đối với trại thịt tại miền bắc bộ và 1.500 heo đối với trại thịt trên miền Trung.- Tài chính: Mavin có links với ngân hàng hỗ trợ vốn vay mang lại các công ty đối tác (liên hệ để được tứ vấn).Các quy mô liên kết chăn nuôi:- trang trại chăn nuôi lợn nái: chỉ áp dụng quy mô thuê trại. đồ sộ trại nái thuê từ 1.200 con, 1.800 con và 2.500 con.- nông trại chăn nuôi lợn thịt: áp dụng cả mô hình thuê trại với chăn nuôi tối ưu (ưu tiên mô hình trang trại chăn nuôi gia công). Bài bản trại từ bỏ 3.000 con, 5.000 conƯu điểm hợp tác chăn nuôi lợn cùng với Mavin:- Lợn được nuôi tự 10 kg, tránh các rủi ro về bệnh dịch lây lan và hao hụt trên đầu con.- giá bán chăn nuôi tối ưu cao hơn so với mặt phẳng chung.- Mavin áp dụng khối hệ thống chứa cám bởi silo, nhờ đó giảm ngân sách xây dựng công ty kho, giảm nhân công quản lý (chỉ nên trung bình 1 công nhân/1.000 heo).Hợp tác chăn nuôi gia cầmHợp tác chăn nuôi vịt thịt:- diện tích s đất chăn nuôi: từ một ha, đảm bảo quy mô từ 5.000 bé trở lên- đồ sộ tài chính: tối thiểu 1 tỷ đồng.- technology chăn nuôi: chuồng kín đáo hoặc chuồng hở (sử dụng sàn lưới, dây vật liệu nhựa đúc, mái lá cọ)- Ưu tiên hợp tác và ký kết chăn nuôi tại những tỉnh: Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nam. Các bước bắt tay hợp tác chăn nuôi với Mavin:- bước 1: kiếm tìm hiểu, phỏng vấn sơ cỗ điều kiện, nhu cầu của công ty đối tác (qua năng lượng điện thoại, email, gặp mặt gỡ trực tiếp)- bước 2: Mavin triển khai khảo giáp và review vị trí để trại- bước 3: Đối tác thăm Văn phòng, Trụ sở của tập đoàn Mavin, thăm những trang trại chăn nuôi của Mavin để xem thêm hoạt động.- bước 4: Ký phối kết hợp đồng - cách 5: Đối tác thực hiện xây dựng nông trại theo các tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật Mavin cung cấp.Lợi ích hợp tác ký kết với Mavin:- bé giống tốt, năng suất chăn nuôi cao, unique thịt tốt- Chăn nuôi sạch, thức ăn chăn nuôi đảm bảo chất lượng, không tồn dư kháng sinh, không kích thích tăng trọng- tiến trình phòng bệnh, tiêm phòng nghiêm ngặt- Chăn nuôi khép kín, công nghệ chăn nuôi tiên tiến, tiết kiệm nhân công, bảo đảm chăn nuôi bình an sinh học- Chăn nuôi kết quả kinh tế cao, roi bền vững

*

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRANG TRẠI CHĂN NUÔI CỦA MAVIN

*
 
*
 
*
Xe bể chở cám Hệ thống silo đựng cám  Hệ thống truyền download cám, cho ăn tự động