Nguyên âm mềm trong tiếng Séc

Nguyên âm mềm trong tiếng Séc

Nguyên âm mềm trong tiếng Séc Ěě

Nguyên âm mềm trong tiếng Séc

Nguyên âm mềm trong tiếng Séc

Nguyên âm mềm trong tiếng Séc

Nguyên âm Ěě chỉ xuất hiện sau những phụ âm: b, d, m, n, p, t, v. Nguyên âm  Ěě chỉ có thể phát âm được khi đi kèm những phụ âm này. Bởi bản thân nó không có âm thanh. Nguyên âm này làm giảm nhẹ cho phụ âm đứng trước hoặc âm tiết mà nó xuất hiện.

1. Cách phát âm của “bě”, “pě”, “vě” 
Phát âm giống như “bje”, “pje”, “vje” (xem Phụ âm – “j”) 
oběd – bữa trưa
pět – số năm
devět – số chín

2. Cách phát âm của “dě”, “tě”, “ně” 
Chữ “ě” lằm giảm nhẹ phụ âm đứng trước nó.(xem Phụ âm nhẹ) 
anděl – thiên thần
těsto – bột nhào
Německo – nước Đức

3. Cách phát âm của “mě” 
Phát âm giống như “mně”, như là “n” được xen giữa “m” và “ě” (xem cách phát âm của “ně” ở trên)
město – thành phố

>>Xem thêm: Nguyên âm ngắn trong tiếng séc

>> Xem thêm: Bảng chữ cái tiếng Séc

Hãy chia sẻ giúp tôi