Loại phân bón nào không cung cấp photpho cho cây trồng, a phân bón hóa học

-
cho các phát biểu dưới đây : (1). Phân urê có công thức là (NH4)2CO3. (2). Phân lân hỗ trợ nitơ hoá hợp đến cây bên dưới dạng ion nitrat (NO3-) cùng ion amoni (NH4+). (3). Nitrophotka là láo hợp những muối (NH4)2HPO4 cùng KNO3. (4). Phân các thành phần hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi bình thường là phân NPK. (5). Thành phần chủ yếu của supephotphat đối kháng gồm hai muối Ca(H2PO4)2 và Ca
SO4. (6). Supephotphat kép chỉ tất cả Ca(H2PO4)2. (7). Amophot (một các loại phân phức hợp) có thành phần hoá học là NH4H2PO4 với (NH4)2HPO4...

Bạn đang xem: Phân bón nào không cung cấp photpho cho cây trồng

Cho các phát biểu sau đây :

(1). Phân urê có công thức là (NH4)2CO3.

(2). Phân lân hỗ trợ nitơ hoá hợp đến cây bên dưới dạng ion nitrat (NO3-) cùng ion amoni (NH4+).

(3). Nitrophotka là lếu hợp các muối (NH4)2HPO4 cùng KNO3.

(4). Phân các thành phần hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK.

(5). Thành phần bao gồm của supephotphat 1-1 gồm nhì muối Ca(H2PO4)2 và Ca
SO4.

(6). Supephotphat kép chỉ bao gồm Ca(H2PO4)2.

(7). Amophot (một nhiều loại phân phức hợp) gồm thành phần hoá học tập là NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4

Số vạc biểu không nên là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem chi tiết Lớp 0 chất hóa học 1 0 cho các phát biểu sau: (1)Phân lân cung cấp cho cây trồng nguyên tố photpho bên dưới dạng P2O5. (2)Độ bồi bổ của phân kali được đánh giá theo phần trăm trọng lượng của K2O. (3)Phân amophot tất cả thành phần hoá học đó là (NH4)2HPO4 cùng KNO3. (4)Nitrophotka là 1 loại phân phức hợp. (5)Phân ure là nhiều loại phân đạm tốt nhất, được điều chế từ amoniac và CO2 ở điều kiện thích hợp. (6)Thành phần hoá học chính của phân supephotphat kép là Ca(H2PO4)2 cùng Ca
SO4. Số vạc biểu và đúng là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5Đọc tiếp

Cho những phát biểu sau:

(1)Phân lân cung cấp cho cây xanh nguyên tố photpho dưới dạng P2O5.

(2)Độ bồi bổ của phân kali được reviews theo phần trăm khối lượng của K2O.

(3)Phân amophot gồm thành phần hoá học chính là (NH4)2HPO4 với KNO3.

(4)Nitrophotka là một trong loại phân phức hợp.

(5)Phân ure là một số loại phân đạm tốt nhất, được pha chế từ amoniac và CO2 ở điều kiện thích hợp.

(6)Thành phần hoá học bao gồm của phân supephotphat kép là Ca(H2PO4)2 và Ca
SO4.

Số tuyên bố đúng là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Xem cụ thể Lớp 0 chất hóa học 1 0 cho nhận xét sau: (a) Phân đạm amoni tránh việc bón cho nhiều loại đất chua (b) Độ bổ dưỡng của phân lân được review bằng phần trăm khối lượng photpho (c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.Ca
SO4. (d) bạn ta dùng nhiều loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, phòng rét và chịu hạn mang lại cây (e) Tro thực đồ cũng là 1 loại phân kali bởi chứa K2CO3 (f) Amophot là 1 loại phân bón tinh vi Số dìm xét sai là A. 4 B. 3 C. 2 D. 1Đọc tiếp

Cho nhận xét sau:

(a) Phân đạm amoni không nên bón cho nhiều loại đất chua

(b) Độ bổ dưỡng của phân lạm được đánh giá bằng phần trăm trọng lượng photpho

(c) Thành phần chủ yếu của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.Ca
SO4.

(d) bạn ta dùng nhiều loại phân bón cất nguyên tố kali để bức tốc sức phòng bệnh, kháng rét và chịu đựng hạn mang lại cây

(e) Tro thực thứ cũng là 1 trong loại phân kali vì chưng chứa K2CO3

(f) Amophot là 1 loại phân bón phức tạp

Số thừa nhận xét sai là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Xem chi tiết Lớp 0 chất hóa học 1 0 đến nhận xét sau: (a) Phân đạm amoni tránh việc bón cho nhiều loại đất chua (b) Độ bổ dưỡng của phân lạm được nhận xét bằng phần trăm trọng lượng photpho (c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2. Ca
SO4. (d) người ta dùng các loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng tốc sức kháng bệnh, kháng rét và chịu đựng hạn cho cây (e) Tro thực vật dụng cũng là một loại phân kali bởi vì chứa K2CO3 (f) Amophot là 1 trong những loại phân bón phức hợp Số dìm xét không đúng là. A. 2 B. 3 C. 4 D. 1Đọc tiếp

Cho dấn xét sau:

(a) Phân đạm amoni tránh việc bón cho nhiều loại đất chua

(b) Độ dinh dưỡng của phân lấn được reviews bằng phần trăm khối lượng photpho

(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2. Ca
SO4.

(d) người ta dùng một số loại phân bón đựng nguyên tố kali để bức tốc sức phòng bệnh, chống rét và chịu hạn mang đến cây

(e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali bởi chứa K2CO3

(f) Amophot là một loại phân bón phức hợp

Số dìm xét không nên là.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Xem chi tiết Lớp 0 chất hóa học 1 0 những nhận xét sau: (a) Phân đạm amoni tránh việc bón cho nhiều loại đất chua. (b) Độ bổ dưỡng của phân lạm được nhận xét bằng phần trăm trọng lượng photpho. (c) Thành phần thiết yếu của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.Ca
SO4. (d) tín đồ ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để bức tốc sức kháng bệnh, chống rét và chịu đựng hạn cho cây. (e) Tro thực đồ dùng cũng là 1 trong những loại phân kali vì có chứa K2CO3. (f) Amophot là một trong loại phân bón phức hợp. Số dìm xét không nên là A. 4 B. 3 C. 2 D. 1Đọc tiếp

Các thừa nhận xét sau:

(a) Phân đạm amoni tránh việc bón cho loại đất chua.

(b) Độ bồi bổ của phân lấn được review bằng phần trăm cân nặng photpho.

(c) Thành phần bao gồm của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.Ca
SO4.

(d) bạn ta dùng một số loại phân bón đựng nguyên tố kali để bức tốc sức chống bệnh, chống rét và chịu đựng hạn cho cây.

(e) Tro thực vật cũng là một trong những loại phân kali vì gồm chứa K2CO3.

(f) Amophot là 1 loại phân bón phức hợp.

Số dấn xét không nên là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Xem cụ thể Lớp 0 hóa học 1 0 Có những nhận xét sau: (a) Phân đạm amoni tránh việc bón cho loại đất chua. (b) Độ bổ dưỡng của phân lấn được reviews bằng phần trăm khối lượng photpho. (c) Thành phần thiết yếu của supephotphat kép là Ca(HPO4)2. Ca
SO4. (d) bạn ta dùng các loại phân bón đựng nguyên tố kali để tăng tốc sức phòng bệnh, kháng rét và chịu đựng hạn cho cây. (e) Tro thực thứ cũng là một loại phân kali vì gồm K2CO3. (f) Amophot là một loại phân bón phức hợp. Số nhấn xét không đúng là A. 4 B. 3 C. 2 D. 1Đọc tiếp

Có những nhận xét sau:

(a) Phân đạm amoni tránh việc bón cho loại đất chua.

(b) Độ bổ dưỡng của phân lân được reviews bằng phần trăm cân nặng photpho.

(c) Thành phần thiết yếu của supephotphat kép là Ca(HPO4)2. Ca
SO4.

(d) tín đồ ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức phòng bệnh, chống rét và chịu đựng hạn đến cây.

(e) Tro thực đồ vật cũng là 1 trong những loại phân kali vì gồm K2CO3.

(f) Amophot là 1 trong loại phân bón phức hợp.

Số dìm xét sai là 

A.

B. 3

C. 2

D. 1

Xem chi tiết Lớp 0 chất hóa học 1 0 những nhận xét sau: (a) Phân đạm amoni không nên bón cho nhiều loại đất chua. (b) Độ bổ dưỡng của phân lân được review bằng phần trăm khối lượng photpho. (c) Thành phần bao gồm của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.Ca
SO4. (d) bạn ta dùng các loại phân bón đựng nguyên tố kali để bức tốc sức chống bệnh, chống rét và chịu đựng hạn mang lại cây. (e) Tro thực vật dụng cũng là một trong những loại phân kali vì bao gồm chứa K2CO3. (f) Amophot là 1 trong loại phân bón phức hợp. Số dấn xét không nên là A. 3 B. 1 C. 4 D. 2Đọc tiếp

Các dìm xét sau:

(b) Độ bổ dưỡng của phân lấn được reviews bằng phần trăm khối lượng photpho.

(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.Ca
SO4.

(d) người ta dùng một số loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức kháng bệnh, phòng rét và chịu hạn mang đến cây.

(e) Tro thực thứ cũng là một trong những loại phân kali vì có chứa K2CO3.

(f) Amophot là một loại phân bón phức hợp.

Số nhận xét sai là

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Xem cụ thể Lớp 0 chất hóa học 1 0 những nhận xét sau: (a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua. (b) Độ bồi bổ của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho. (c) Thành phần bao gồm của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.Ca
SO4. (d) bạn ta dùng loại phân bón đựng nguyên tố kali để tăng tốc sức chống bệnh, kháng rét và chịu đựng hạn mang lại cây. (e) Tro thực thứ cũng là một trong những loại phân kali vì bao gồm chứa K2CO3. (f) Amophot là một trong những loại phân bón phức hợp. Số nhấn xét sai là A. 4 B. 3 C. 2. D. 1Đọc tiếp

Các dìm xét sau:

(a) Phân đạm amoni tránh việc bón cho nhiều loại đất chua.

(b) Độ bổ dưỡng của phân lân được review bằng phần trăm cân nặng photpho.

(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.Ca
SO4.

(d) fan ta dùng các loại phân bón cất nguyên tố kali để tăng cường sức phòng bệnh, phòng rét và chịu đựng hạn đến cây.

(e) Tro thực thiết bị cũng là 1 loại phân kali vì tất cả chứa K2CO3.

(f) Amophot là 1 trong loại phân bón phức hợp.

Số nhấn xét sai

A. 4

B. 3

C. 2.

D. 1

Xem cụ thể Lớp 0 hóa học 1 0 cho những nhận xét sau: (a) Phân đạm amoni không nên bón cho các loại đất chua. (b) Độ dinh dưỡng của phân lạm được đánh giá bằng phần trăm cân nặng photpho. (c) Thành phần chủ yếu của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2, Ca
SO4. (d) bạn ta dùng một số loại phân bón đựng nguyên tố kali để tăng cường sức kháng bệnh, kháng rét và chịu đựng hạn cho cây. (e) Tro thực vật dụng cũng là 1 trong loại phân kali vì tất cả chứa K2CO3.(f) Amophot là một trong loại phân bón phức hợp. Số thừa nhận xét sai là: A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.Đọc tiếp

Cho các nhận xét sau:

(a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua.

(b) Độ bồi bổ của phân lạm được đánh giá bằng phần trăm trọng lượng photpho.

(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2, Ca
SO4.

(d) người ta dùng loại phân bón cất nguyên tố kali để bức tốc sức chống bệnh, kháng rét và chịu đựng hạn cho cây.

(e) Tro thực đồ dùng cũng là một trong loại phân kali vì tất cả chứa K2CO3.

(f) Amophot là một trong loại phân bón phức hợp.

Số thừa nhận xét sai là:

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Xem chi tiết Lớp 0 hóa học 1 0

Khoá học trên OLM (olm.vn)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


*

Loại phân bón nào sau đây không cung ứng nguyên tố photpho mang đến cây trồng?

A. Supephotphat

B. Nitrophotka

C.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nuôi Mèo Con Mới Đẻ Để Bé Khỏe Mạnh, Hướng Dẫn Cách Chăm Sóc Mèo Con Mất Mẹ Khi Mới Đẻ

Amophot

D. Urê


*

*

*

*


Cho những phát biểu dưới đây : (1). Phân urê tất cả công thức là (NH4)2CO3. (2). Phân lân hỗ trợ nitơ hoá hợp mang đến cây bên dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH4+). (3). Nitrophotka là láo hợp những muối (NH4)2HPO4 và KNO3. (4). Phân tất cả hổn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK. (5). Thành phần bao gồm của supephotphat đối kháng gồm hai muối Ca(H2PO4)2 và Ca
SO4. (6). Supephotphat kép chỉ gồm Ca(H2PO4)2. (7). Amophot (một một số loại phân phức hợp) có thành phần hoá học là NH4H2PO4 cùng (NH4)2HPO4...

Cho các phát biểu tiếp sau đây :

(1). Phân urê bao gồm công thức là (NH4)2CO3.

(2). Phân lân cung cấp nitơ hoá hợp đến cây dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH4+).

(3). Nitrophotka là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3.

(4). Phân tất cả hổn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi phổ biến là phân NPK.

(5). Thành phần chính của supephotphat 1-1 gồm nhì muối Ca(H2PO4)2 với Ca
SO4.

(6). Supephotphat kép chỉ gồm Ca(H2PO4)2.

(7). Amophot (một các loại phân phức hợp) bao gồm thành phần hoá học là NH4H2PO4 cùng (NH4)2HPO4

Số phát biểu không đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Xem chi tiết
Lớp 0 hóa học
1
0
Cho các phát biểu sau: (1)Phân lân hỗ trợ cho cây cỏ nguyên tố photpho bên dưới dạng P2O5. (2)Độ bổ dưỡng của phân kali được nhận xét theo phần trăm khối lượng của K2O. (3)Phân amophot bao gồm thành phần hoá học đó là (NH4)2HPO4 và KNO3. (4)Nitrophotka là 1 loại phân phức hợp. (5)Phân ure là nhiều loại phân đạm xuất sắc nhất, được pha chế từ amoniac cùng CO2 ở điều kiện thích hợp. (6)Thành phần hoá học bao gồm của phân supephotphat kép là Ca(H2PO4)2 cùng Ca
SO4. Số phân phát biểu chính xác là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Đọc tiếp

Cho các phát biểu sau:

(1)Phân lân hỗ trợ cho cây xanh nguyên tố photpho dưới dạng P2O5.

(2)Độ dinh dưỡng của phân kali được nhận xét theo phần trăm cân nặng của K2O.

(3)Phân amophot gồm thành phần hoá học đó là (NH4)2HPO4 và KNO3.

(4)Nitrophotka là 1 trong những loại phân phức hợp.

(5)Phân ure là loại phân đạm xuất sắc nhất, được pha trộn từ amoniac với CO2 ở điều kiện thích hợp.

(6)Thành phần hoá học bao gồm của phân supephotphat kép là Ca(H2PO4)2 với Ca
SO4.

Số tuyên bố đúng là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Xem chi tiết
Lớp 0 chất hóa học
1
0
Cho dấn xét sau: (a) Phân đạm amoni không nên bón cho nhiều loại đất chua (b) Độ bổ dưỡng của phân lân được nhận xét bằng phần trăm khối lượng photpho (c) Thành phần bao gồm của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.Ca
SO4. (d) người ta dùng loại phân bón cất nguyên tố kali để bức tốc sức phòng bệnh, phòng rét và chịu đựng hạn mang lại cây (e) Tro thực thứ cũng là 1 trong loại phân kali bởi chứa K2CO3 (f) Amophot là một trong loại phân bón phức hợp Số dấn xét sai là A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
Đọc tiếp

Cho thừa nhận xét sau:

(a) Phân đạm amoni không nên bón cho các loại đất chua

(b) Độ bổ dưỡng của phân lạm được nhận xét bằng phần trăm cân nặng photpho

(c) Thành phần chủ yếu của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.Ca
SO4.

(d) tín đồ ta dùng một số loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng tốc sức phòng bệnh, phòng rét và chịu đựng hạn cho cây

(e) Tro thực đồ vật cũng là 1 trong loại phân kali vì chứa K2CO3

(f) Amophot là 1 trong những loại phân bón phức hợp

Số dìm xét không đúng là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1


Xem cụ thể
Lớp 0 chất hóa học
1
0
Cho nhận xét sau: (a) Phân đạm amoni không nên bón cho một số loại đất chua (b) Độ bổ dưỡng của phân lạm được review bằng phần trăm trọng lượng photpho (c) Thành phần bao gồm của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2. Ca
SO4. (d) fan ta dùng nhiều loại phân bón đựng nguyên tố kali để bức tốc sức chống bệnh, chống rét và chịu đựng hạn đến cây (e) Tro thực đồ cũng là 1 trong những loại phân kali bởi chứa K2CO3 (f) Amophot là 1 trong loại phân bón tinh vi Số nhấn xét không đúng là. A. 2 B. 3 C. 4 D. 1
Đọc tiếp

Cho dấn xét sau:

(a) Phân đạm amoni tránh việc bón cho một số loại đất chua

(b) Độ dinh dưỡng của phân lạm được đánh giá bằng phần trăm trọng lượng photpho

(c) Thành phần thiết yếu của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2. Ca
SO4.

(d) bạn ta dùng một số loại phân bón đựng nguyên tố kali để tăng tốc sức kháng bệnh, chống rét và chịu hạn mang đến cây

(e) Tro thực thiết bị cũng là 1 trong những loại phân kali vì chưng chứa K2CO3

(f) Amophot là 1 trong những loại phân bón phức hợp

Số dấn xét không đúng là.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1


Xem chi tiết
Lớp 0 chất hóa học
1
0
Các nhấn xét sau: (a) Phân đạm amoni không nên bón cho nhiều loại đất chua. (b) Độ dinh dưỡng của phân lạm được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho. (c) Thành phần bao gồm của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.Ca
SO4. (d) bạn ta dùng nhiều loại phân bón cất nguyên tố kali để bức tốc sức chống bệnh, phòng rét và chịu đựng hạn mang lại cây. (e) Tro thực đồ cũng là 1 trong những loại phân kali vì bao gồm chứa K2CO3. (f) Amophot là 1 loại phân bón phức hợp. Số nhận xét sai là A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
Đọc tiếp

Các dấn xét sau:

(a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua.

(b) Độ dinh dưỡng của phân lạm được đánh giá bằng phần trăm cân nặng photpho.

(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.Ca
SO4.

(d) fan ta dùng loại phân bón cất nguyên tố kali để bức tốc sức chống bệnh, kháng rét và chịu đựng hạn cho cây.

(e) Tro thực đồ gia dụng cũng là một trong loại phân kali vì có chứa K2CO3.

(f) Amophot là 1 trong những loại phân bón phức hợp.

Số thừa nhận xét không nên là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1


Xem cụ thể
Lớp 0 chất hóa học
1
0
Có các nhận xét sau: (a) Phân đạm amoni không nên bón cho các loại đất chua. (b) Độ bổ dưỡng của phân lạm được đánh giá bằng phần trăm trọng lượng photpho. (c) Thành phần chủ yếu của supephotphat kép là Ca(HPO4)2. Ca
SO4. (d) người ta dùng nhiều loại phân bón đựng nguyên tố kali để tăng tốc sức phòng bệnh, chống rét và chịu hạn đến cây. (e) Tro thực đồ cũng là một trong những loại phân kali vì gồm K2CO3. (f) Amophot là một loại phân bón phức hợp. Số thừa nhận xét sai là A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
Đọc tiếp

Có những nhận xét sau:

(a) Phân đạm amoni không nên bón cho các loại đất chua.

(b) Độ dinh dưỡng của phân lân được reviews bằng phần trăm khối lượng photpho.

(c) Thành phần chủ yếu của supephotphat kép là Ca(HPO4)2. Ca
SO4.

(d) người ta dùng một số loại phân bón chứa nguyên tố kali để bức tốc sức phòng bệnh, chống rét và chịu đựng hạn mang lại cây.

(e) Tro thực vật dụng cũng là một trong những loại phân kali vì bao gồm K2CO3.

(f) Amophot là một loại phân bón phức hợp.

Số nhận xét sai là 

A.

B. 3

C. 2

D. 1


Xem chi tiết
Lớp 0 hóa học
1
0
Các nhận xét sau: (a) Phân đạm amoni tránh việc bón cho các loại đất chua. (b) Độ bổ dưỡng của phân lạm được review bằng phần trăm trọng lượng photpho. (c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.Ca
SO4. (d) người ta dùng loại phân bón đựng nguyên tố kali để tăng cường sức kháng bệnh, phòng rét và chịu đựng hạn mang đến cây. (e) Tro thực thiết bị cũng là một loại phân kali vì bao gồm chứa K2CO3. (f) Amophot là một trong những loại phân bón phức hợp. Số thừa nhận xét không nên là A. 3 B. 1 C. 4 D. 2
Đọc tiếp

Các dìm xét sau:

(a) Phân đạm amoni tránh việc bón cho các loại đất chua.

(b) Độ dinh dưỡng của phân lạm được reviews bằng phần trăm trọng lượng photpho.

(c) Thành phần chủ yếu của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.Ca
SO4.

(d) người ta dùng loại phân bón đựng nguyên tố kali để tăng cường sức kháng bệnh, kháng rét và chịu hạn đến cây.

(e) Tro thực vật cũng là 1 trong loại phân kali vì tất cả chứa K2CO3.

(f) Amophot là một trong những loại phân bón phức hợp.

Số dấn xét sai là

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2


Xem chi tiết
Lớp 0 chất hóa học
1
0
Các dìm xét sau: (a) Phân đạm amoni không nên bón cho các loại đất chua. (b) Độ bồi bổ của phân lân được đánh giá bằng phần trăm cân nặng photpho. (c) Thành phần chủ yếu của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.Ca
SO4. (d) bạn ta dùng một số loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng tốc sức phòng bệnh, chống rét và chịu hạn đến cây. (e) Tro thực thiết bị cũng là một loại phân kali vì bao gồm chứa K2CO3. (f) Amophot là một trong những loại phân bón phức hợp. Số thừa nhận xét không đúng là A. 4 B. 3 C. 2. D. 1
Đọc tiếp

Các thừa nhận xét sau:

(a) Phân đạm amoni không nên bón cho nhiều loại đất chua.

(b) Độ bổ dưỡng của phân lấn được reviews bằng phần trăm cân nặng photpho.

(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.Ca
SO4.

(d) fan ta dùng một số loại phân bón cất nguyên tố kali để tăng tốc sức chống bệnh, chống rét và chịu đựng hạn mang đến cây.

(e) Tro thực đồ vật cũng là 1 trong loại phân kali vì bao gồm chứa K2CO3.

(f) Amophot là 1 loại phân bón phức hợp.

Số nhấn xét sai

A. 4

B. 3

C. 2.

D. 1


Xem cụ thể
Lớp 0 hóa học
1
0
Cho những nhận xét sau: (a) Phân đạm amoni tránh việc bón cho các loại đất chua. (b) Độ bồi bổ của phân lân được đánh giá bằng phần trăm cân nặng photpho. (c) Thành phần chủ yếu của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2, Ca
SO4. (d) tín đồ ta dùng nhiều loại phân bón cất nguyên tố kali để tăng tốc sức chống bệnh, phòng rét và chịu đựng hạn mang đến cây. (e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì tất cả chứa K2CO3.(f) Amophot là 1 trong loại phân bón phức hợp. Số dìm xét không đúng là: A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Đọc tiếp

Cho những nhận xét sau:

(a) Phân đạm amoni không nên bón cho nhiều loại đất chua.

(b) Độ bổ dưỡng của phân lân được review bằng phần trăm trọng lượng photpho.

(c) Thành phần bao gồm của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2, Ca
SO4.

(d) fan ta dùng nhiều loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng tốc sức kháng bệnh, phòng rét và chịu đựng hạn đến cây.

(e) Tro thực đồ vật cũng là 1 loại phân kali vì tất cả chứa K2CO3.

(f) Amophot là một loại phân bón phức hợp.

Số thừa nhận xét sai là:

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.


Xem cụ thể
Lớp 0 chất hóa học
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)