PHẦN MỀM PHỐI TRỘN THỨC ĂN CHĂN NUÔI, FEED BALANCER

-

C. Ghi nhớ

2. Xác minh các phƣơng pháp phối hợp thức ăn

2.2. Phần mềm kết hợp khẩu phần ultramix

Ultramix là phần mềm kết hợp khẩu phần của Đại học tập Exerter (Anh). Là ứng dụng đƣợc sử dụng từ thời điểm năm 1988, điều khiển xe trên nền DOS, gồm thể setup cho các máy có cấu hình thấp từ bỏ 286, screen đen trắng, chỉ áp dụng bàn phím, không áp dụng chuột.

a. Đặc điểm ứng dụng Ultramix

- rất có thể áp dụng cho 3 đối tƣợng thiết bị nuôi khác nhau (lợn, trâu trườn và gia cầm), sử dụng những thành phần dinh dƣỡng của vật liệu thức ăn phù hợp với từng nhiều loại vật nuôi.

- Lƣu giữ những công thức thức ăn hoặc khẩu phần ăn (sau phía trên gọi thông thường là cách làm thức ăn), các vật liệu thức dùng kèm thành phần hoá học của chúng. Kỹ năng lƣu giữ mang lại một loại đối tƣợng đồ nuôi gồm những: 32 phương pháp thức ăn hoặc khẩu phần khác nhau, 92 vật liệu thức ăn khác nhau, buổi tối đa 32 một số loại thành phần dinh dƣỡng khác nhau của một loại vật liệu thức ăn uống

- rất có thể dễ dàng tra tìm: những công thức thức nạp năng lượng hoặc khẩu phần, yếu tố dinh dƣỡng của một bí quyết thức nạp năng lượng hoặc khẩu phần, thành phần dinh dƣỡng của các vật liệu thức ăn đã đƣợc lƣu giữ

- có thể phối vừa lòng một công thức thức ăn hay như là 1 khẩu phần bằng cách lần lƣợt nhập khối lƣợng từng vật liệu thức nạp năng lượng để có kết quả là một cách làm thức ăn hay là 1 khẩu phần với cái giá trị dinh dƣỡng và kinh phí một đối chọi vị.

- hoàn toàn có thể phối hòa hợp một phương pháp thức ăn hay như là 1 khẩu phần hợp ý các nhu cầu dinh dƣỡng đề ra đồng thời có giá thành thấp nhất.

b. Phía dẫn áp dụng Ultramix

Nhắp chuột vào biểu tƣợng Ultramix nhằm khởi động, xuất hiện thêm cửa sổ chọn cơ sở tài liệu (Hình 8). Dùng phím mũi tên dịch chuyển vùng sáng sủa để gạn lọc đối tƣợng thiết bị nuôi phù hợp, nhấn phím Enter. Vỏ hộp thoại menu của đồ nuôi đã lựa chọn sẽ tồn tại (Hình 9).

Hình 8. Hành lang cửa số Ultramix Hình 9. Vỏ hộp thoại những lựa lựa chọn

Hộp thoại gồm các lựa chọn sau:

- Select & Formulate a Diet: lựa chọn và phối kết hợp một công thức thức ăn

- Raw Material Data: dữ liệu về vật liệu thức ăn uống

- Raw Material Data (by Nutrient): dữ liệu về nguyên liệu thức ăn uống (theo cực hiếm dinh dƣỡng)

- Diet Specifications: các đặc trƣng của bí quyết thức nạp năng lượng - Return to Opening Menu: về bên mở menu

- Select a Client File: lựa chọn tệp của khách hàng

* Xem, chỉnh sửa thành phần dinh dƣỡng của một loại nguyên vật liệu thức

ăn

- chọn Raw Material Data, cửa sổ xem và chỉnh sửa thành phần nguyên liệu xuất hiện.

Hình 10. Xem/ sửa yếu tố dinh dƣỡng của các nguyên liệu thức nạp năng lượng Hình 11. Xem/sửa mức dinh dƣỡng của một loại nguyên liệu thức ăn

Nhấn phường để xem trang tiếp, N để nhập thêm tên loại nguyên liệu mới, Escape nhằm quay về screen trƣớc đó. Chọn các loại nguyên liệu bằng phương pháp nhập số thiết bị tự của vật liệu đó vào ô sáng, gõ Enter (Hình 10)

Nhấn D hoặc F để thấy thành phần dinh dƣỡng tính theo vật chất khô hoặc tƣơi của nguyên vật liệu đã chọn dịch chuyển ô sáng, nhập số liệu vào để sửa đổi thành phần dinh dƣỡng, nhấn A nhằm hủy quăng quật lệnh vừa nhập và quay về screen trƣớc, Escape nhằm quay về màn hình hiển thị trƣớc (Hình 11).

* Xem, chỉnh sửa thành phần dinh dƣỡng của các loại vật liệu thức

ăn

Chọn Raw Material Data (by Nutrient), cửa sổ xem và chỉnh sửa giá trị dinh dƣỡng xuất hiện. Dìm N nhằm nhập thêm tiêu chí mới. Chọn loại chất dinh dƣỡng bằng cách nhập số thiết bị tự của chất dinh dƣỡng vào ô sáng, gõ Enter (Hình 12). Một số loại chất dinh dƣỡng vẫn chọn của các loại nguyên vật liệu xuất hiện. Nhấn phím D (hoặc F) để xem hóa học dinh dƣỡng có trong vật chất khô (hoặc tƣơi), p để coi tiếp. Dịch rời vùng sáng cùng nhập tài liệu để chỉnh sửa. Nhận A để hủy vứt lệnh vừa nhập với quay về màn hình hiển thị trƣớc, Escape nhằm quay về screen trƣớc (Hình 13).

Hình 12. Xem/sửa cực hiếm dinh dƣỡng Hình 13. Xem/sửa một một số loại chất dinh dƣỡng

* Xem, chỉnh sửa công thức thức ăn

- lựa chọn Diet Specifications, tiếp nối chọn Nutrient Levels (Select Diet), hành lang cửa số xem và sửa đổi giá trị dinh dƣỡng của cách làm thức ăn xuất hiện. Gõ số vật dụng tự của phương pháp thức ăn lựa chọn vào ô sáng nhỏ bên bắt buộc dƣới màn hình. Gõ N nhằm nhập tên công thức thức nạp năng lượng mới. Trang xem và chỉnh sửa giá trị dinh dƣỡng của phương pháp thức ăn xuất hiện. Nhập số liệu vào để chuyển đổi các mức về tối đa hoặc buổi tối thiểu. Dìm phím p để chuyển đổi trang, R nhằm xem xác suất các vật liệu thức ăn, N nhằm xem quý giá dinh dƣỡng, Escape nhằm quay về màn hình trƣớc.

- lựa chọn Diet Specifications, kế tiếp chọn Nutrient Levels (Select Nutrient), cửa sổ xem và sửa đổi giá trị dinh dƣỡng của những công thức thức nạp năng lượng xuất hiện. Gõ số sản phẩm tự của hóa học dinh dƣỡng chọn lọc vào ô sáng bé dại bên yêu cầu dƣới màn hình. Trang xem và chỉnh sửa mức dinh dƣỡng của các công thức thức ăn uống xuất hiện. Nhập số liệu vào để biến đổi các mức tối đa hoặc tối thiểu. Nhấn phím p để chuyển đổi trang, Escape nhằm quay về màn hình hiển thị trƣớc.

- lựa chọn Diet Specifications, tiếp đến chọn Inclusion Rates, hành lang cửa số xem và cực hiếm dinh dƣỡng của các công thức thức ăn uống xuất hiện. Gõ số trang bị tự của chất dinh dƣỡng chọn lọc vào ô sáng nhỏ bên đề xuất dƣới màn hình. Trang xem và chỉnh sửa xác suất các vật liệu thức ăn xuất hiện. Nhập số liệu vào để biến hóa các mức về tối đa hoặc về tối thiểu. Dấn phím phường để biến đổi trang, N nhằm xem giá trị dinh dƣỡng, R nhằm xem tỷ lệ các vật liệu thức ăn, nhận A nhằm hủy quăng quật lệnh vừa nhập với quay về màn hình trƣớc, Escape để quay về màn hình trƣớc.

Công thức phối trộn thức ăn uống trong chăn nuôi là các kỹ thuật mang về nhiều lợi ích, mà trong số ấy tổng phù hợp về những công thức trộn thức ăn uống cho heo, phối trộn thức nạp năng lượng cho gà, kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt rất nạc…

*
Công thức phối trộn thức nạp năng lượng trong chăn nuôi

Chăn nuôi là trong những lĩnh vực đòi hỏi kinh nghiệm về những kỹ thuật con giống, vụ việc chuồng trại nhất là dinh dưỡng, tỉ lệ phối trộn thức ăn… là rất nhiều yếu tố yên cầu cần quá trình học tập, tích lũy ghê nghiệm…

Chăn nuôi là giữa những ngành ghê tế đặc biệt quan trọng của Việt Nam, đây không chỉ là là ngành tạo nên nguồn thực phẩm rất cần thiết cho chính bọn họ mà còn là giúp đến nông dân tăng nguồn thu nhập… vì chưng vậy Thuận Nhật/IAS muốn chia sẻ công thức phối trộn vào thức ăn uống chăn nuôi để phần đông ai có nhu cầu tham khảo.

Bạn đang xem: Phần mềm phối trộn thức ăn chăn nuôi


Menu bài xích viết

1. Các nhóm bồi bổ trong thức ăn chăn nuôi

1. Các nhóm dinh dưỡng trong thức ăn uống chăn nuôi

Phối trộn thức ăn chăn nuôi là phương thức phối trộn nhiều loại thức ăn có sẵn tạo ra thành thức ăn tinh lếu láo hợp, kia là bí quyết làm kết quả đã cùng đang được vận dụng để tạo nên nguồn thức ăn cân xứng cho từng yêu cầu của thiết bị nuôi…

*

Thông hay thức ăn chăn nuôi được phân loại và phối trộn theo từng nhóm thế thể, vấn đề đó nhằm quản lý dinh dưỡng rõ ràng trong chăn nuôi. Và các nhóm phối trộn thức ăn chăn nuôi ví dụ đó là:

#1. Team thức ăn uống giàu năng lượng

Vai trò: Cung cấp năng lượng cho đồ vật nuôi như bài toán đi lại, thở, tiêu hóa…

Mục đích: Tạo ra các thành phầm thịt, trứng, sữa chất lượng…

#2. Nhóm thức ăn uống giàu đạm

Vai trò: cung cấp chất đạm mang lại vật nuôi

Mục đích: Hình thành những cơ làm cho các bắp thịt… (tùy theo mỗi quy trình của đồ gia dụng nuôi cần điều chỉnh liều lượng % trong khẩu phần ăn của đồ dùng nuôi.)

#3. đội thức nạp năng lượng giàu vitamin

Vai trò: Cung cấp năng lượng thiết yếu cho mọi buổi giao lưu của cơ cố gắng động vật.

Mục đích: Hỗ trợ các chuyển động chính như tái tạo ra tế nào, hỗ trợ các hóa học khác phát huy vai trò. Vitamin là dinh dưỡng quan trọng cho mọi hoạt động của cơ thể mặc dù nhiên khung người động đồ gia dụng không tự tổng đúng theo được mà nên lấy trường đoản cú thức ăn…

Vitamin thông thường tập trung nhiều so với các loại rau, củ, quả, lá cây…

#4. Team thức ăn giàu hóa học khoáng

Vai trò: hỗ trợ thừa trình cấu trúc xương và các bộ phận khác…

Nhóm này chủ yếu triệu tập ở những loại vỏ cua, sò, ốc, hến, tôm, bột xương, vỏ trứng….

Xem thêm: Top 7 Các Dòng Xe Tay Ga Honda Chính Hãng, Giá Tốt Tháng 1 2023 Tem Mới Màu Mới

2. Kỹ thuật phối trộn thức ăn uống trong chăn nuôi

Phối trộn thức ăn uống chăn nuôi cần đáp ứng đủ các yêu mong nhằm bảo đảm dinh dưỡng, đôi khi tận dụng các nguyên liệu sẵn có để phối trộn tạo thành thức nạp năng lượng tinh lếu hợp.

*Yêu cầu bình thường trong phối trộn thức ăn uống chăn nuôi:

Yêu cầu buổi tối thiểu kia là các loại thực nạp năng lượng cần bảo vệ các điều kiện không có mùi lạ, không trở nên mốc hoặc sâu mọt…Đáp ứng đủ 3 loại vật liệu có sẵn để phối trộn
Tận dụng các nguồn thức ăn có sẵn để phối trộn
Xử lý đối với các loại vật liệu cần phải rang chín hoặc nung nóng trước khi băm nghiền,Nghiền các nguyên vật liệu thành dạng bột trước khi phối trộn… xưa tê bà nhỏ nông dân thường sản xuất thủ công.Còn đối với các xí nghiệp sản xuất sản xuất thức ăn chăn nuôi các công ty thức nạp năng lượng chăn nuôi đã từ khóa lâu sử dụng máy làm thức ăn, bào chế thức ăn… tất cả thể đọc thêm về máy sản xuất thức ăn chăn nuôi

Tùy vào con số vật nuôi để đo lường và tính toán lượng thức nạp năng lượng phù hợp, hình như chú ý ko phối trộn thức ăn quá nhiều sẽ không ăn hết và bảo quản lâu sẽ giảm chất lượng…

Nếu thực hiện máy xay cám viên rất có thể tự ước đạt lượng thức ăn tương xứng theo ghê nghiệm. Tuy nhiên đối với nhà máy sản xuất cân nặng lớn phải sử dụng đến hệ cân định lượng, vi lượng để đáp ứng sản xuất…

3. Một vài công thức phối trộn thức ăn uống chăn nuôi (Tham khảo)

*
Công thức phối trộn thức ăn cho con kê (Phân phân chia theo từng quy trình tiến độ phát triển)
*
Công thức phối trộn thức ăn cho heo (heo nuôi lấy thịt)
*
Công thức phối trộn thức ăn dành riêng cho bò thịt

4. Hướng dẫn bảo quản và nguyên tắc thực hiện thức nạp năng lượng sau phối trộn

Lưu ý bảo vệ thức ăn uống sau phối trộn:

Bảo cai quản thức ăn sau khi đã được phối trộn tại phần đa nơi thô ráo bao gồm mái cheKê cao bao bì thức nạp năng lượng tránh độ ẩm mốc, bọ, chuột…Thức ăn uống nên sử dụng sau thời điểm phối trộn trong vòng 7 – 10 ngày để có kết quả tốt nhất.

Trong phối trộn thức ăn uống chăn nuôi đối với các loại vật nuôi đều sở hữu một công thức phối trộn riêng biệt biệt, nhằm bảo đảm an toàn đáp ứng dinh dưỡng đúng với đủ. Một điều quan trọng trong chăn nuôi là tránh việc đột ngột biến hóa khẩu phần thức nạp năng lượng vì như vậy có thể khiến chúng kén ăn và xôn xao tiêu hóa…

Đối với những nhà máy cấp dưỡng thức ăn uống chăn nuôi công nghiệp, với con số lớn việc xác minh tỉ lệ phối trộn và những công thức sẵn đã được lập trình chũm thể. Với đó là dây chuyền sản xuất thức ăn uống chăn nuôi tự động hóa với công nghệ cao nhằm mục tiêu tối nhiều hóa thức nạp năng lượng chăn nuôi… Qúy khách bao gồm thể xem thêm về dây chuyền tiếp tế thức ăn chăn nuôi!