Trong các dãy chất nào sau đây thuộc loại phân bón đơn là, dãy chỉ chứa toàn phân bón hoá học đơn là

-
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên và xã hội
Khoa học
Lịch sử và Địa lýTiếng việt
Khoa học tự nhiên
Hoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệp
Hoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
*

Câu 1 : vùng tròn vài vần âm có câu trả lời đúng :

1)Dãy hóa học nào dưới đây đều là phân bón đối kháng ?

A. Na
NO3 ,NH4Cl2,Ca3PO4 , (NH4)2HPO4 .

Bạn đang xem: Dãy chất nào sau đây thuộc loại phân bón đơn

B. KNO3 , NH4Cl , Ca3PO4 , CO(NH2)2

C. (NH4)2HPO4 , KNO3 , CO(NH2)2

D. KCl , NH4Cl , Ca3PO4 , Co(NH2)2

2) Dãy hóa học nào dưới đây đều tính năng được cùng với Ba(OH)2 ?

A. Zn
Cl2 , Mg(NO3)22 , HCl , CO22

B. HCl , Ba
Cl2 , Ca(OH)2 , H2SO4

C. Hcl , Ca
O , Na
Cl , CO22

D. H2SO4 , Na
Cl , Cu
Cl2 , Al2SO4

Câu 2 : Hãy ghép các cặp bội phản ứng nghỉ ngơi cột A với các hiện tượng sinh sống cột B nhằm được câu trả lời đúng duy nhất .

Cột ACột B
1. Zn(dây) + Cu
SO4
a) tạo ra kết tủa tất cả màu xanh.
2. Cu(dây) + Fe
SO4
b) sắt kẽm kim loại Cu bám ngoài , hỗn hợp có màu xanh lá cây lam bị nhạt.
3. Fe(OH)3 + HClc) không tồn tại hiện tượng gì .
4 . Cu
Cl2 + KOH
d) sắt kẽm kim loại Fe dính ngoài dây đồng .
e) tạo ra dung dịch gồm màu vàng nâu .
Lựa chọn

1+...... ; 2+..... ; 3+...... ; 4+...... ;

Giải hộ em với ạ . Em đang phải gấp ạ . Em cảm ơn nhiều ạ . ❤


Lớp 9 Hóa học bài bác 24. Ôn tập học kì I
1
0
*

Câu 1 : khoang tròn vài chữ cái có câu vấn đáp đúng :

1)Dãy chất nào tiếp sau đây đều là phân bón 1-1 ?

A. Na
NO3 ,NH4Cl2,Ca3PO4 , (NH4)2HPO4 .

B. KNO3 , NH4Cl , Ca3PO4 , CO(NH2)2

C. (NH4)2HPO4 , KNO3 , CO(NH2)2

D. KCl , NH4Cl , Ca3PO4 , Co(NH2)2

2) Dãy chất nào sau đây đều tính năng được cùng với Ba(OH)2 ?

A. Zn
Cl2 , Mg(NO3)22 , HCl , CO22

B. HCl , Ba
Cl2 , Ca(OH)2 , H2SO4

C. Hcl , Ca
O , Na
Cl , CO22

D. H2SO4 , Na
Cl , Cu
Cl2 , Al2SO4

Câu 2 : Hãy ghép những cặp bội nghịch ứng sinh hoạt cột A với những hiện tượng ngơi nghỉ cột B để được giải đáp đúng nhất .

Cột ACột B
1. Zn(dây) + Cu
SO4
a) tạo ra kết tủa bao gồm màu xanh.
2. Cu(dây) + Fe
SO4
b) sắt kẽm kim loại Cu bám ngoài , dung dịch có greed color lam bị nhạt.
3. Fe(OH)3 + HClc) không tồn tại hiện tượng gì .
4 . Cu
Cl2 + KOH
d) kim loại Fe bám ngoài dây đồng .
e) tạo nên dung dịch bao gồm màu tiến thưởng nâu .
Lựa chọn

1+..b.... ; 2+..d... ; 3+...e... ; 4+..a.... ;


Đúng 0
phản hồi (0)
Các câu hỏi tương từ bỏ
*

Cho sơ đồ: sắt kẽm kim loại → base → muối hạt 1 → muối bột 2. Dãy đưa hóa nào sau đây phù hợp với sơ đồ trên?

A. Mg → Mg(OH)2 →Mg
SO4 →Mg
Cl2.

B. Na → Na
OH → Na2SO4 → Na
Cl.

C. Sắt → Fe
O → Fe
SO4 → Fe
Cl2.

D. Cu → Cu
O → Cu
SO4 → Cu
Cl2.


Xem chi tiết
Lớp 9 Hóa học bài xích 24. Ôn tập học tập kì I
1
0
*

A. Các chất nào trong những chất sau tất cả thể chức năng với dung dịch Hcl: Na
OH, Mg, Cu, K2SO4, Ag
NO3

B. Các chất nào trong số chất sau bao gồm thể công dụng với hỗn hợp KOH: Cu
SO4, Ba
Cl2, H3PO4, Fe

C. Những chất nào trong số chất sau có thể chức năng với dung dịch Fe
SO4, Mg, Ba
Cl2, Cu, Ca(OH)2, K2CO3

Viết PTHH của các phản ứng xảy ra


Xem cụ thể
Lớp 9 Hóa học bài 24. Ôn tập học tập kì I
1
0

 Cho K tác dụng với dung dịch Cu
SO4. Quan liền kề thấy tất cả khí A bay ra cùng kết tủa xanh B tạo ra thành. A, B là: 

A. H2, Cu(OH)2 B. H2, Na
OH C. SO2, Cu(OH)2 D. Cu, Na2SO4


Xem chi tiết
Lớp 9 Hóa học bài bác 24. Ôn tập học kì I
1
0

 Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các chất đựng trong các lọ bị mất nhãn sau: 

a) Kim loại đựng trong các lọ bị mất nhãn sau: Al, Cu, Mg.

b) Có 3 lọ đựng 3 chất rắn riêng biệt: Fe, Al, Ag. 

c) Các dung dịch: Cu
SO4, Ag
NO3, HCl, Na
Cl, Na
OH. 

d) Các dung dịch: H2SO4, KCl, Na2SO4, Na
OH ? 


Xem chi tiết
Lớp 9 Hóa học bài 24. Ôn tập học tập kì I
2
0
CHỌN ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH VÌ SAO CÁC CÂU KHÁC KHÔNG PHẢI ĐÁP ÁN ĐÚNG ĐỂ MÌNH HIỂU NHA ))))Câu 3: Ca
O tác dụng hoàn toàn cùng với nhóm chất nào sau đây? A. Fe2O3, HCl, P2O5. B. Na
OH, H2SO4, Fe. C. H2O, Na
Cl, SO2. D. H2O, HCl, CO2.Câu 4: Oxit nào chức năng được cùng với nước? A. SO2. B. Fe2O3. C. CO. D. Al2O3. 
Đọc tiếp

CHỌN ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH VÌ SAO CÁC CÂU KHÁC KHÔNG PHẢI ĐÁP ÁN ĐÚNG ĐỂ MÌNH HIỂU NHA =))))

Câu 3: Ca
O chức năng hoàn toàn cùng với nhóm hóa học nào sau đây?

 A. Fe2O3, HCl, P2O5. B. Na
OH, H2SO4, Fe.

 C. H2O, Na
Cl, SO2. D. H2O, HCl, CO2.

Câu 4: Oxit nào tính năng được cùng với nước?

 A. SO2. B. Fe2O3. C. CO. D. Al2O3.

 


Xem cụ thể
Lớp 9 Hóa học bài bác 24. Ôn tập học kì I
2
1
+Fecl3+->+Fe(OH)3+->+Fe2O3+->+Fe2(SO3)3+->+Fe
Cl3+->+Fe+C8:+Bằng+phương+pháp+hóa+học+dùng+một+thuốc+thử+nhận+biết+4+dung+dịch+không+màu+sau:+Na
OH,+H2So4,+Ba
Cl2,+Na
Cl+Câu+9+Dung+dịch+HCl.+Sau+p...">
C7: fe -> Fecl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe2(SO3)3 -> Fe
Cl3 -> Fe
C8: Bằng phương thức hóa học sử dụng một thuốc thử nhận ra 4 dung dịch không màu sau: Na
OH, H2So4, Ba
Cl2, Na
Cl
Câu 9 hỗn hợp HCl. Sau làm phản ứng thu 0.32g một hóa học rắn không tan cùng 1.008 lít khí (đkc). A, Viết PTHHb, tính phần trăm cân nặng mỗi kim loại trong tất cả hổn hợp ban đầuc, tính độ đậm đặc mol của dung dịch Hcl
Xem chi tiết
Lớp 9 Hóa học bài bác 24. Ôn tập học tập kì I
1
0

dãy nào gồm những kim các loại đều tính năng được với hỗn hợp axit HCL?

A. Na, Al, Cu, Mg

B. Na, Fe, Al, K

C. K, Na, Al, Cu

D. Zn, Mg, Cu


Xem chi tiết
Lớp 9 Hóa học bài bác 24. Ôn tập học kì I
0
1

 Nhôm có thể phản ứng với dãy chất nào sau đây: 

A. H2O,Cu
SO4,H2SO4 (đặc,nguội) B. Cu
O, Ba(OH)2, Ag
N03 

C. H2SO4 (đặc,nguội) ; Cu
O, HCl D. Mg
Cl2,Cu
SO4 


Xem cụ thể
Lớp 9 Hóa học bài 24. Ôn tập học tập kì I
1
0
Dãy các chất nào tiếp sau đây đều tính năng với khí SO2?
A. Na2O, CO2, Na
OH, Ca(OH)2. B. Na2O, CO, Na
OH, Ca(OH)2.C. Na2O, Ca
O, Na
OH, Ca(OH)2. D. Na2O, Cu
O, Na
OH, Ca(OH)2.
Đọc tiếp

Dãy các chất nào tiếp sau đây đều chức năng với khí SO2?

A. Na2O, CO2, Na
OH, Ca(OH)2.

B. Na2O, CO, Na
OH, Ca(OH)2.

C. Na2O, Ca
O, Na
OH, Ca(OH)2.

D. Na2O, Cu
O, Na
OH, Ca(OH)2.


Xem chi tiết
Lớp 9 Hóa học bài 24. Ôn tập học tập kì I
0
0
Câu 1: a) dd H2SO4 có thể tính năng với mọi chất như thế nào sau đây: Mg(OH)2 , Zn
Cl2 , Na
NO3 , Fe2O3 b) dd Ca(OH)2 gồm thể tác dụng với hồ hết chất nào sau đây: HNO3 , Al
Cl3 , Na3O , Na2CO3c) sắt kẽm kim loại nào sau đây tác dụng với dd Cu
Cl2 : Na, Al, Ag, sắt d) Khí Clo chức năng với chất nào sau đây: Fe, HCl, KOH, O2, Na
OH, H2(Viết các PTHH xảy ra) Câu 2: Nêu hiện tượng quan tiếp giáp được khi cho:a) mang đến dây đồng vào dd Ag
NO3 cùng dây bạc vào dd Cu
SO4b) dd HCl vào Cu(OH)2, Fe(OH)3, dd Na
OH c) dd H2SO4...
Đọc tiếp

Câu 1:

a) dd H2SO4 bao gồm thể công dụng với gần như chất làm sao sau đây: Mg(OH)2 , Zn
Cl2 , Na
NO3 , Fe2O3

b) dd Ca(OH)2 tất cả thể tính năng với mọi chất như thế nào sau đây: HNO3 , Al
Cl3 , Na3O , Na2CO3

c) kim loại nào sau đây tính năng với dd Cu
Cl2 : Na, Al, Ag, fe

d) Khí Clo tính năng với hóa học nào sau đây: Fe, HCl, KOH, O2, Na
OH, H2

(Viết những PTHH xảy ra)

Câu 2: Nêu hiện tượng quan giáp được lúc cho:

a) mang lại dây đồng vào dd Ag
NO3 và dây bạc bẽo vào dd Cu
SO4

b) dd HCl vào Cu(OH)2, Fe(OH)3, dd Na
OH

c) dd H2SO4 vào Ca
CO3, dd Na2SO3, dd K2SO4

d) kim loại Na vào cốc đựng nước gồm chứa dd phenolphtalein

( Viết những PTHH xảy ra)

Câu 3: phân biệt các chất sau bằng phương thức hóa học tập :

a) các dd: H2SO4, Na
OH, KCl, Mg(NO3)2

b) các chất bột: Fe2O3, Mg
O, P2O5, Ca
O

c) những chất khí sau: Cl2, CO2, CO, O2

d) các kim một số loại sau: Fe, Al, Cu, na

Câu 4: câu hỏi thực tiễn:

a) trong dịch vị dạ dày có chứa HCl nhằm tiêu hóa thức ăn. Khi nồng độ của HCl vào dịch vị dạ dày nhỏ tuổi hơn 0,00001M thì mắc dịch khó tiêu. Lúc nồng độ lớn hơn 0,001M thì mắc căn bệnh ợ chua. Trong 1 số ít thuốc chữa đau dạ dày tất cả thuốc muối hạt (Na
HCO3). Theo em bởi sao người ta cần sử dụng thuốc muỗi trị đau dạ dày.

b) Khi khu đất chua, bạn ta sử dụng vôi để khử chua đất. Lý do không được trộn vôi cùng với phân đạm nhằm bón ruộng.

c) tại sao tô vôi lên tường lát sau vôi khô cùng cứng lại.

d) tại sao nước máy dùng ở các thành phố lại có mùi Clo, nêu tác dụng của Clo nội địa máy.

Bạn đã chiếm hữu đến giới hạn của mình. Bằng phương pháp Đăng cam kết tài khoản, bạn có thể xem toàn cục nội dung vấn đáp
Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký tài khoản wish.edu.vn.Xem toàn bộ các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với đội ngũ thầy giáo wish.edu.vn bằng phương pháp Đăng ký tài khoản ngay hiện thời
*
Đăng ký kết với Google
*
Đăng cam kết với Facebook
*

*

*
todoroki ayato

Câu 20.Dãy chất nào tiếp sau đây thuộc nhiều loại phân bón đơn?

A.KCl, KNO3, NH4Cl. B.KCl, NH4Cl, Ca(H2PO4)2.

C.KCl; Ca(H2PO4)2; (NH4)2HPO4. D.KCl, KNO3, Ca3(PO4)2

Câu 21.Cặp chất tính năng với nhau tạo ra thành muối cùng nước:

A.Magie cùng dung dịch axit sunfuric

B.Magie oxit và dung dịch axit sunfuric

C.Magie nitrat với natri hidroxit.

D.Magie clorua cùng natri clorua

Câu 22. Cho 1 viên Natri vào hỗn hợp Cu
SO4, hiện tượng lạ xảy ra:

A.Viên Natri rã dần, sủi bọt bong bóng khí, hỗn hợp không đổi màu.

Xem thêm:

B.Viên Natri tung dần, không có khí thoát ra, bao gồm kết tủa màu xanh lam.

C.Viên Natri tan, có khí ko màu thoát ra, lộ diện kết tủa blue color lam.

D.Không bao gồm hiện tượng.

Câu 23.Hòa tan trọn vẹn 13 gam kẽm trong dung dịch HCl dư, thể tích khí chiếm được là

A.2,24 lit B.3,36 lit C.4,48 lit D.6,72 lit

Câu 24.Ngâm một thanh Zn vào V lít dung dịch Cu
SO42M. Sau phản bội ứng dứt lấy thanh kẽm thoát ra khỏi dung dịch cọ nhẹ, sấy thô thấy khối lượng giảm đi thêm 0,4 g. Giá trị V là

A.0,1 B.0,2 C.0,3 D.0,5

Câu 25.Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam oxit của một sắt kẽm kim loại hóa trị II vào 21,9 gam hỗn hợp HCl 10% (vừa đủ). Oxit đó là

A.Ca
O. B.Zn
O. C.Mg
O.
D.Cu
O.

Câu 26.Cho 21 gam Mg
CO3tác dụng với một lượng đủ dung dịch HCl 1M. Thể tích hỗn hợp HCl đã cần sử dụng là

A.2,5 lít. B.0,25 lít. C.3,5 lít. D.0,5 lít.

Câu 27.Cho 200 ml hỗn hợp Ba(OH)21M vào 100 ml dung dịch H2SO4dư. Khối lượng kết tủa chiếm được là

A.23,30 gam. B.18,64 gam. C.1,86 gam. D.46,6 gam.

Câu 28.Trộn dung dịch có chứa 0,2 mol Cu
SO4và một dung dịch chứa 0,3 mol KOH, lọc kết tủa, rửa sạch mát rồi mang nung đến trọng lượng không thay đổi thu đượcmgam hóa học rắn. Giá trịm

A.8. B.4. C.16. D.12.

Câu 29.Đốt cháy 5,4 gam nhôm vào bình đựng 4,48 lít oxi (ở đktc). Cân nặng nhôm oxit nhận được là