GA ĐÀ NẴNG ĐI HUẾ - BẢNG GIÁ VÉ TÀU LỬA GA ĐÀ NẴNG ĐI GA HUẾ TÀU SE2

-

*

Ga Đà Nẵng

Để trải qua 103Km đường sắt từ Ga Đà Nẵng đi Huế, tàu chạy hết khoảng tầm 2 Giờ 1/2 tiếng . Hành khách rất có thể lựa chọn các tàu chạy từ bỏ Đà Nẵng đi Huế bao gồm số hiệu: SE6 , SE22 , SE10 , SE4 , SE2 , SE20 , SE8 mặt hàng ngày.

Bảng giờ đồng hồ tàu tự ga Đà Nẵng đi Huế

Tên tàu
Ga Đà Nẵng Ga HuếTổng thời gian
Tàu SE602:2304:522 giờ đồng hồ 29 phút
Tàu SE2206:3010:103 giờ đồng hồ 40 phút
Tàu SE1010:0312:582 tiếng 55 phút
Tàu SE412:4915:262 giờ đồng hồ 37 phút
Tàu SE213:5516:192 giờ 24 phút
Tàu SE2018:4521:242 tiếng 39 phút
Tàu SE823:0401:342 Giờ 30 phút

Giá vé tàu từ bỏ ga Đà Nẵng đi Huế

Bạn có thể chọn những giá vé không giống nhau, tùy vào từng một số loại ghế, một số loại tàu cùng từng thời điểm. Giá bán vé tàu dao động khoảng 118,000 đồng cùng với 7 chuyến tàu chạy trường đoản cú Đà Nẵng tới Huế mỗi ngày.

Bảng giá bán Vé Đà Nẵng Huế của tàu SE6

STT nhiều loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1
167,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1M
167,000
3 Nằm vùng 4 ổn định T1 An
LT1Mv
167,000
4 Nằm khoang 4 cân bằng T1 An
LT1v
167,000
5 Nằm khoang 4 cân bằng T2 An
LT2
157,000
6 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2M
157,000
7 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2Mv
157,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2v
157,000
9 Nằm vùng 6 điều hòa T1 Bn
LT1
157,000
10 Nằm vùng 6 ổn định T2 Bn
LT2
147,000
11 Nằm vùng 6 điều hòa T3 Bn
LT3
132,000
12 Ghế phụ GP47,000
13 Ngồi cứng NC56,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML110,000
15 Ngồi mượt điều hòa NMLV110,000
Chú ý: giá vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể biến đổi theo một số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí nơi trên toa…

Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE6

Bảng giá Vé Đà Nẵng Huế của tàu SE22

STT nhiều loại chỗ Mã giá chỉ vé (₫)
1 Nằm vùng 4 điều hòa T1 An
LT1
174,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1v
174,000
3 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2
155,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2v
155,000
5 Nằm vùng 6 điều hòa T1 Bn
LT1
153,000
6 Nằm khoang 6 cân bằng T2 Bn
LT2
138,000
7 Nằm vùng 6 điều hòa T3 Bn
LT3
120,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL69,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML110,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56113,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V113,000
12 Ngồi mượt điều hòa NMLV110,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể đổi khác theo 1 số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…

Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE22

Bảng giá chỉ Vé Đà Nẵng Huế của tàu SE10

STT nhiều loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1
164,000
2 Nằm khoang 4 cân bằng T1 An
LT1v
164,000
3 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2
154,000
4 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2v
154,000
5 Nằm vùng 6 cân bằng T1 Bn
LT1
154,000
6 Nằm vùng 6 cân bằng T2 Bn
LT2
145,000
7 Nằm khoang 6 cân bằng T3 Bn
LT3
131,000
8 Ngồi cứng NC55,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL62,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML109,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV109,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể chuyển đổi theo một số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…

Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE10

Bảng giá Vé Đà Nẵng Huế của tàu SE4

STT nhiều loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm khoang 4 cân bằng T1 An
LT1
199,000
2 Nằm vùng 4 điều hòa T1 An
LT1v
199,000
3 Nằm vùng 4 điều hòa T2 An
LT2
186,000
4 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2v
186,000
5 Nằm khoang 6 cân bằng T1 Bn
LT1
183,000
6 Nằm khoang 6 ổn định T2 Bn
LT2
166,000
7 Nằm vùng 6 ổn định T3 Bn
LT3
156,000
8 Ghế phụ GP110,000
9 Ngồi mượt điều hòa NML56152,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V152,000
Chú ý: giá bán vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể chuyển đổi theo một số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE4

Bảng giá Vé Đà Nẵng Huế của tàu SE2

STT nhiều loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1
202,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1M
202,000
3 Nằm khoang 4 cân bằng T1 An
LT1Mv
202,000
4 Nằm khoang 4 cân bằng T1 An
LT1v
202,000
5 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2
186,000
6 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2M
186,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2Mv
186,000
8 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2v
186,000
9 Nằm khoang 2 điều hòa VIP An
Lv2M
355,000
10 Nằm khoang 6 cân bằng T1 Bn
LT1M
186,000
11 Nằm vùng 6 điều hòa T2 Bn
LT2M
167,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 Bn
LT3M
158,000
13 Ghế phụ GP111,000
14 Ngồi mượt điều hòa NML56154,000
15 Ngồi mượt điều hòa NML56V154,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể đổi khác theo một số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí nơi trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE2

Bảng giá chỉ Vé Đà Nẵng Huế của tàu SE20

STT loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1
150,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1M
160,000
3 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1Mv
160,000
4 Nằm vùng 4 ổn định T1 An
LT1v
150,000
5 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2
140,000
6 Nằm khoang 4 cân bằng T2 An
LT2M
150,000
7 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2Mv
150,000
8 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2v
140,000
9 Nằm vùng 2 cân bằng VIP An
Lv2M
270,000
10 Nằm khoang 6 ổn định T1 Bn
LT1
135,000
11 Nằm khoang 6 cân bằng T2 Bn
LT2
130,000
12 Nằm vùng 6 ổn định T3 Bn
LT3
115,000
13 Ghế phụ GP46,000
14 Ngồi mượt điều hòa NML110,000
15 Ngồi mượt điều hòa NML56115,000
16 Ngồi mềm điều hòa NML56V115,000
17 Ngồi mềm điều hòa NMLV110,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể chuyển đổi theo 1 số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE20

Bảng giá Vé Đà Nẵng Huế của tàu SE8

STT các loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 cân bằng T1 An
LT1
181,000
2 Nằm vùng 4 ổn định T1 An
LT1v
181,000
3 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2
171,000
4 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2v
171,000
5 Nằm vùng 6 điều hòa T1 Bn
LT1
169,000
6 Nằm khoang 6 ổn định T2 Bn
LT2
159,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 Bn
LT3
143,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL69,000
9 Ngồi mượt điều hòa NML118,000
10 Ngồi mềm điều hòa NMLV118,000
Chú ý: giá vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá có thể chuyển đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE8

Hướng dẫn đặt vé tàu Đà Nẵng Huế

Sự cách tân và phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý chào bán vé tàu tại Đà Nẵng, chỉ việc ở trong nhà cũng hoàn toàn có thể đặt vé tàu Đà Nẵng Huế online đơn giản dễ dàng và gấp rút nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu trường đoản cú ga Đà Nẵng đi Huế hoặcqua smartphone 0236 7 305 305 .

Bước 1:Click con chuột vào:ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền rất đầy đủ thông tin ga đi: Đà Nẵng, ga đến: Huế và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3:Sau 5 phút, nhân viên sẽ call điện chứng thực thông tin, triển khai thanh toán với hoàn tất đặtvé tàu tự Ga Đà Nẵng Đến Ga Huế.

Bạn đang xem: Ga đà nẵng đi huế

Sau khi để vétàu Đà Nẵng Huế online, vé được nhờ cất hộ vào email, zalo, sms Facebook… người sử dụng in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo lúc ra ga, xuất trình đương nhiên CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách giao dịch vé tàu Đà Nẵng Huế

Hiện ni việc thanh toán giao dịch vé tàu hết sức đơn giản và dễ dàng sau lúc để vé tàu Đà Nẵng Huế qua điện thoại cảm ứng hoặc Website thành công xuất sắc sẽ nhận ra một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Đà Nẵng Huế. Khách hàng thanh toán mang đến mã đặt chỗ của mình bằng một trong số cách sau: giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng, qua cây ATM, qua thương mại & dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách hoàn toàn có thể thực hiện các giao dịch rời tiền tại những điểm chuyển khoản qua ngân hàng của Viettel có mặt khắp địa điểm trên toàn quốc. Sau thời điểm thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé năng lượng điện tử tàu hoả Đà Nẵng Huế của quý khách.

Đại lý cung cấp vé tàu Đà Nẵng HuếViệc cài vé tàu thời buổi này đã tiện lợi hơn rất nhiều, Bạn không nhất thiết phải tới đại lý bán vé tàu tại Đà Nẵng hoặc ra Ga Đà Nẵng mà chỉ cần ở nhà gọi điện theo số 0236 7 305 305 hoặc để qua Website buôn bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt việt nam đã xây đắp Vé tàu năng lượng điện tử rất thuận tiện cho du khách đi Tàu

Điện thoại tương tác đặt vé tàu Đà Nẵng Huế toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để sở hữ vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào các bạn muốn. Ví dụ: 0236 7 305 305

*

Liên hệ đặt ve tau Đà Nẵng Huế trên đất nước hình chữ s

Hy vọng các bạn đặt hàng được vé tàu Đà Nẵng Huế giá tốt và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Giao thông càng ngày càng phát triển làm cho việc di chuyển hẳn qua lại giữa các vùng miền trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn hết sức nhiều. Trong các số ấy tàu hỏa là một trong những phương tiện thọ đời. Ngày nay tuy việc áp dụng tàu hỏa không còn quá thông dụng cơ mà nó vẫn chiếm phần một vai trò quan trọng đặc biệt trong lưu thông mặt hàng hóa, và chuyên chở hành khách. Vậy chuyến tàu Đà Nẵng ra Huế có gì sệt biệt. Cùng team wish.edu.vn khám phá nó nhé.


*

Như chúng ta đã biết trung tâm tp Đà Nẵng biện pháp trung tâm tp Huế 100km. Thời gian di chuyển tầm 2 tiếng đồng hồ đồng hồ. Có nhiều phưong luôn thể qua lại hàng ngày giữa 2 tp mà bạn có thể sử dụng . Lấy ví dụ như: xe pháo khách khác tỉnh tại bến xe, taxi, xe xe hơi ghép chung, xe cộ limousine gửi đón tận nơi, sản phẩm bay, bus, xe cộ máy, tàu hỏa… Vậy chắt lọc tàu hỏa bao gồm những lợi thế gì ?

– cũng tương tự vé thứ bay, đặt phòng khách sạn,… Vé tàu hỏa thừờng được mở bán trước đối với ngày dịch chuyển 1 khỏang thời gian tương đối dài. Điều này giúp bạn có thể lên kế hoạch, bố trí lịch trình trước cho chuyến du ngoạn của mình. Giờ giấc đón những chuyến tàu tương tự như thời gian di chuyển dự kiến cực kì chính xác. Nó gần như là không “delay” giúp chúng ta chủ động không hề ít về thời gian.

– Việc di chuyển bằng tàu hỏa cũng đạt độ an tòan cao hơn nữa so cùng với ô tô, xe cộ máy,…

Đi tàu hỏa từ Đà Nẵng ra Huế gồm gì độc đáo

– các lần đi tàu có cảm xúc giống như đó là một trong những xã hội thu nhỏ, các bạn sẽ gặp gỡ không ít người trên cùng một chuyến tàu, rất có thể kết chúng ta nói chuyện, có tác dụng quen …

– trên tàu có rất là nhiều chỗ chill để bạn thỏa sức mê man chụp hình ảnh “sống ảo”.

– Chuyến tàu Đà Nẵng ra Huế và trái lại sẽ trải qua đèo Hải Vân. Đèo Hải Vân là 1 danh lam chiến hạ cảnh nổi tiếng, gắn sát thành phố Đà Nẵng và Huế. Ngồi trên tàu chúng ta có thể thoải mái vãn cảnh thành phố, trời, mây, biển, núi. Phong cảnh rất là hùng vĩ buộc phải thơ, . Đây cũng chính là một giải pháp đối với những bạn muốn khám phá đèo Hải Vân.


*
Checkin bên trên tàu

Cách để vé tàu

Đặt vé offline

chúng ta cũng có thể trực tiếp đi mang đến ga tàu ở sát khu mình ngơi nghỉ đểmua vé tại quầy phân phối vé với thanh tóan tiền. Trước khi mua nên kiểm soát trước chứng trạng ghế trống.

Đặt vé tàu online

– cách 1: Truy cập vào trang dsvn.vn hoặc vetau.com.vn

– cách 2: Chọn thông tin hành trình phải đặt :Ga đi, Ga đến, Một chiều (hoặc Khứ hồi), Ngày đi, Ngày về. Nhấn Tìm để hệ thống kiểm tra tình trạng vé.

– bước 3: chọn vé đề nghị đặt : Sau khi khối hệ thống liệt kê ra các chuyến cùng triệu chứng vé thì bạn sẽ tiến hành lựa chọn tàu. Thông tin tàu gồm tất cả mác tàu, thời hạn đi, thời gian đến, con số chỗ trống, và con số chỗ vẫn đặt -> Click vào từng toa để chọn số ghế hoặc số nệm ( chọn hầu như ô có màu trắng ) -> Khi triển khai xong bạn sẽ có giỏ vé của mình, việc tiếp theo sau là bấm vào vào chữ ” mua vé”.

Xem thêm: Những Giống Gà Cảnh "Hàng Độc", Giá "Chát" Vẫn Được Săn Lùng Dịp Tết

– bước 4: Điền thông tin quý khách hàng : chúng ta tên đầy đủ, Số giấy tờ tuỳ thân (Số CMND, Số hộ chiếu, Số giấy tờ lái xe pháo hoặc ngày tháng năm sinh giả dụ là con trẻ em, thẻ sinh viên trường hợp là sinh viên.

– bước 5: Xác nhận tin tức vé : Sau đánh giá một lượt các thông tin, giả dụ đã đúng đắn bạn ấn nút ” Đồng ý xác nhận” . Chúng ta tick Tôi đồng ý… và thừa nhận nút Đồng ý và các bạn sẽ có 10 phút để thực hiện thanh toán.

cách 6: Thanh tóan : chúng ta có thể sử dụng Thẻ thanh toán quốc tế hoặc Thẻ giao dịch thanh toán nội địa của không ít ngân sản phẩm để giao dịch vé. Điền không thiếu thốn thông tin với nhấn Thanh toán. Gồm thể bạn sẽ phải nhập Mã OTP nhờ cất hộ về smartphone để kết thúc giao dịch.


– cách 7: Kiểm tra cùng in vé :Thanh toán thành công thì thông tin vé sẽ hiện ra ở cách cuối với Mã đặt chỗ gồm 6 ký kết tự. Bạn kiểm tra lại thông tin và click vào nút đem vé điện tử để in vé, 1 bản PDF của vé cũng được gửi về email bạn đang điền thời điểm trước.

Lưu ý : lúc lên ga tàu nhớ với theo vé năng lượng điện tử và sách vở và giấy tờ tùy thân .


*
Cách chọn vé tàu hỏa bắt buộc đặt

Một số câu hỏi thường gặp

Giá vé tàu lửa Ga Đà Nẵng đi Ga Huế? giá chỉ vé tàu hỏa xấp xỉ khoảng 114,000 đồng.

Có bao nhiêu chuyến tàu đi tự Đà Nẵng ra Huế? Với số lượng 6 chuyến tàu chạy mỗi ngày, bạn cũng có thể lựa chọn các giá vé khác biệt tùy vào từng nhiều loại ghế, nhiều loại tàu với từng thời điểm.

Đi tàu từ đà nẵng ra huế mất bao lâu? Tuyến đường sắ trường đoản cú ga Đà Nẵng ra Huế khoảng 110 km, thời gian dịch chuyển trung bình từ 2h30 phút đếm 3h30 phút.

Hi vọng với những share trên đây của wish.edu.vn các bạn sẽ có phần đa chuyến tàu tốt vời, không riêng gì gì Đà Nẵng với Huế !