Sách Quản Trị Nguồn Nhân Lực

-

Mục đích: Làm cầm cố nào để quản trị nguồn nhân lực có kết quả là vấn đề khó khăn và thách thức lớn nhất so với doanh nghiệp vào nền tài chính chuyển đổi. Sự đổi thay động trẻ khỏe của môi trường xung quanh kinh doanh, tính chất khốc liệt của tuyên chiến đối đầu và yêu cầu phải đáp ứng nhu cầu nhu mong ngày càng tốt của nhân viên trong nền tài chính thị trường đã và đang tạo thành sức xay lớn, yên cầu các bên quản trị gia nước ta phải có các quan điểm mới, lĩnh hội được những phương thức mới và nắm rõ được những kĩ năng mới về quản lí trị bé người.

Bạn đang xem: Sách quản trị nguồn nhân lực

Trên cơ sở phân tích những vấn để lý luận, kinh nghiệm tay nghề tiên tiến trên quả đât và hoàn cảnh quản trị mối cung cấp nhân lực ở Việt Nam, cuốn sách được xây dựng nhằm reviews các con kiến thức, tư tưởng và năng lực cơ bản của quản ngại trị nguồn nhân lực cho những quản trị gia, sv ngành cai quản trị kinh doanh và hầu hết bạn đọc khác bao gồm quan tâm.

Cách tổ chức:

Cuốn sách được trình diễn cô đọng, dễ nắm bắt và cuốn hút trong mười nhì chương. Chương đầu tiên reviews khái quát lác về quản ngại trị nhân lực, chín chương tiếp theo được chia thành ba phần, tương ứng với cha nhóm công dụng quan trọng duy nhất của quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức: gợi cảm – Đào tạo nên và cách tân và phát triển – gia hạn nguồn nhân lực; . Phần vật dụng 4 “Quẩn trị nguồn lực lượng lao động trong môi trường thiên nhiên hiện đại” gồm có hai chương “Quản trị nguồn nhân lực quốc tế” cùng “Đánh giá kết quả quản trị mối cung cấp nhân lực”. Phần cuối cùng gồm gồm các trường hợp tổng hợp nhằm mục đích kết nối toàn cục các vấn đề tác dụng trong quản ngại trị nhân lực của những doanh nghiệp.

Mỗi chương bao gồm có:

– Phần phương châm cho biết độc trả sẽ được trang bị các kiến thức, tài năng gì sau khi đọc không còn chương.

– phần lớn vấn đề định hướng và khiếp nghiệm thực tế trong quản trị nguồn nhân lực giúp cho bạn đọc có cái chú ý tổng vừa lòng về phần lớn vấn đề cơ bản của quản lí trị mối cung cấp nhân lực.

– Phần tóm tắt và thắc mắc giúp mang đến sinh viên phân biệt được đông đảo vấn đề chủ quản và phần đông ván đề hỗ trợ, tự soát sổ lại các kiến thức của mình và xác định coi vấn đề nào cần được tiếp tục nghiên cứu.

– nghiên cứu tình huống tạo thời cơ cho sinh viên tra cứu hiểu, đối chiếu và luận bàn các quan điểm, cách thức giải quyết vấn đề đối với số đông trường hợp điển hình trong cai quản trị mối cung cấp nhân lực.

– bài bác tập thực hành tạo thời cơ cho sinh viên thâm nhập tìm hiểu, có được cảm nhận thực tiễn và thực hành đối phó với những vấn đề đa dạng và phức tạp trong trong thực tiễn quản trị mối cung cấp nhân lực.

Kể từ lần đầu tiên xuất bản cuốn sách này năm 1997, tác giả đã nhận được những nhận xét , tin tức quý báu của đồng nghiệp và độc giả. Cuốn sách được thay thế và tái bạn dạng trong các năm 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009. Trong đợt xuất bản này, cuốn sách liên tục sửa chữa, update thông tin trong những chương và bổ sung cập nhật thêm phần các tình huống tổng hợp giành cho các chương trình đào chế tạo ra Quản trị nguồn lực lượng lao động nâng cao.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

2. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

3. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

4. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

5. LĨNH VỰC ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

6. VAI TRÒ CỦA PHÒNG NHÂN LỰC

TÓM TẮT – TÌNH HUỐNG Ở CÔNG TY HOÀNG ĐẠO

BÀI TẬP THỰC HÀNH

PHẦN 1: THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC

CHƯƠNG 2: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC

1. KHÁI NIỆM

2. QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC

3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG kinh DOANH, XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP

4. CHIẾN LƯỢC marketing VÀ CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

5. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

6. DỰ BÁO NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC

7. PHÂN TÍCH quan liêu HỆ CUNG CẦU, KHẢ NĂNG ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

8. THỰC HIỆN

9. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA PHÒNG NHÂN LỰC

10. TINH GIẢM BIÊN CHẾ

11. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

TÓM TẮT

TÌNH HUỐNG: ĐỀ BẠT CÁN BỘ Ở PHÒNG THIẾT KẾ, VIỆN KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG

BÀI TẬP THỰC HÀNH

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

1. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

2. NHỮNG THÔNG TIN CẦN THU THẬP trong PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

3. NỘI DUNG TRÌNH TỰ THỰC HIỆN PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

4. CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

5. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ BẢN TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC

6. PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Ở VIỆT NAM

7. VIỄN CẢNH CỦA PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

8. DỎNG CÔNG VIỆC VÀ ĐỊNH BIÊN NHÂN SỰ

TÓM TẮT

TÌNH HUỐNG 1: ĐẤY KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC CỦA TÔI

TÌNH HUỐNG 2: ELECTREX

BÀI TẬP THỰC HÀNH

PHỤ LỤC 3.1: BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC TIÊU CHUẨN NHÂN VIÊN

PHỤ LỤC 3.2: BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHỨC DANH TRƯỞ
NG PHÒNG NHÂN LỰC THEO CHỈ SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CHỦ YẾU (KPI)

CHƯƠNG 4: QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG

1. NGUỒN ỨNG VIÊN TỪ vào NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

2. NGUỒN ỨNG VIÊN TỪ BÊN NGOÀI DOANH NGHIỆP

3. NỘI DUNG, TRÌNH TỰ CỦA QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG

4. CÁC MÔ HÌNH THU HÚT, PHÂN CÔNG BỐ TRÍ NGUỒN NHÂN LỰC vào DOANH NGHIỆP

5. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG

TOM TẮT

TÌNH HUỐNG 1: PHỎNG VẤN TUYỂN NHÂN VIÊN

TÌNH HUỐNG 2: QUYẾT ĐỊNH THĂNG CHỨC

BÀI TẬP THỰC HÀNH

PHỤ LỤC 4: CÁC CÂU HỎI NHẰM ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG

CHƯƠNG 5: TRẮC NGHIỆM VÀ PHỎNG VẤN

A. KIỂM TRA, TRẮC NGHIỆM

1. CÁC HÌNH THỨC KIỂM TRA, TRẮC NGHIỆM

2. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG BÀI TRẮC NGHIỆM

B. PHỎNG VẤN:

1. CÁC HÌNH THỨC PHỎNG VẤN

2. QUÁ TRÌNH PHỎNG VẤN

3. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHỎNG VẤN

4. NGUYÊN TẮC PHỎNG VẤN

5. CHỈ DẪN ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN trong PHỎNG VẤN

TÓM TẮT

TÌNH HUỐNG: TUYỂN CHỌN GIÁM ĐỐC

BÀI TẬP THỰC HÀNH

PHỤ LỤC 5.1: TRẮC NGHIỆM TÌM HIỂU NHU CẦU

PHỤ LỤC 5.2: CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP vào PHỎNG VẤN

PHỤ LỤC 5.3: KHÁM PHÁ ỨNG VIÊN QUA CÂU HỎI PHỎNG VẤN

PHỤ LỤC 5.4: BÀI TẬP THỰC HÀNH VỀ KHẢ NĂNG ĐIỀU HÀNH CÁC CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY CỦA NHÀ QUẢN TRỊ.

PHẦN 2: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG 6: ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

1. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

2. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

3. ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CÁ NHÂN

4. NHỮNG ĐỘNG CƠ vào NGHỀ NGHIỆP

5. KHẢ NĂNG CÁ NHÂN

6. TÌM HIỂU VỀ NGHỀ NGHIỆP

7. ẢNH HƯỞ
NG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

8. THỰC HIỆN MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

9. DOANH NGHIỆP CÓ THỂ GIÚP GÌ đến NHÂN VIÊN PHÁT TRIỀN NGHỀ NGHIỆP?

TÓM TẮT

TÌNH HUỐNG: CÂU CHUYỆN CỦA ÔNG KHẢI

BÀI TẬP THỰC HÀNH

CHƯƠNG 7: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

1. MỤC ĐÍCH

2. KHÁI NIỆM VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

3. PHÂN LOẠI CÁC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

4. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

5. THỨ TỰ ƯU TIÊN TRONG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN Ở THẾ KỶ 21

6. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN trong HỌC TẬP

7. XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO

8. THỰC HIỆN QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

9. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO

TOM TẮT

TÌNH HUỐNG: CÔNG TÁC ĐÀO vào NHÀ MÁY DỆT

BÀI TẬP THỰC HÀNH

PHỤ LỤC: PHIẾU ĐIỀU TRA CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

PHẦN 3: DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC

CHƯƠNG 8: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN

1. MỤC ĐÍCH

2. NỘI DUNG, TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

4. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN

5. NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

6. PHỎNG VẤN ĐÁNH GIÁ

7. ĐÁNH GIÁ THI ĐUA CÁC PHÒNG BAN, BỘ PHẬN

TÓM TẮT

TÌNH HUỐNG: ĐÁNH GIÁ THI ĐUA

BÀI TẬP THỰC HÀNH

CHƯƠNG 9: TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG

1. KHÁI NIỆM

2. CƠ CẤU THU NHẬP

3. MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG

4. CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG

5. TIỀN LƯƠNG KÍCH THÍCH vào DOANH NGHIỆP

6. TIỀN LƯƠNG trong CÁC THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

7. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞ
NG ĐẾN TRẢ LƯƠNG

8. YẾU TỐ LUẬT PHÁP vào TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM

9. TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP TRONG khu vực VỰC QUỐC DOANH Ở VIỆT NAM

10. CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG vào DOANH NGHIỆP

11. NỘI DUNG, TRÌNH TỰ XÂY DỰNG BẢN LƯƠNG TỔNG QUÁT vào DOANH NGHIỆP

TÓM TẮT

TÌNH HUỐNG 1: NGÂN HÀNG CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM

TÌNH HUÔNG 2: NHỮNG NHU CẦU KHÁC NHAU

BÀI TẬP THỰC HÀNH

CHƯƠNG 10: quan lại HỆ LAO ĐỘNG

1. CÔNG ĐOÀN

2. THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

3. TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

4. CÔNG NHÂN gia nhập QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

5. Quan tiền HỆ LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

6. TÌM HIỂU QUAN ĐIỂM CỦA NHÂN VIÊN

TÓM TẮT

TÌNH HUỐNG 1: CHIÊC tv BỊ CHÁY

TÌNH HUỐNG 2: GIÁM ĐỐC MỚI

BÀI TẬP THỰC HÀNH

PHỤ LỤC 10: PHIẾU ĐIỀU TRA QUAN ĐIỂM NHÂN VIÊN vào DOANH NGHIỆP

PHẦN 4: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC vào MÔI TRƯỜNG HIỆN ĐẠI

CHƯƠNG 11: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QUỐC TẾ

1. THẾ NÀO LÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QUỐC TẾ

2. THỰC TIỄN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC vào CÁC MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA KHÁC NHAU

3. TIẾN TRÌNH TOÀN CẦU HÓA CẢU DOANH NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC

4. ĐIỀU HÀNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QUỐC TẾ

5. TUYỂN CHỌN VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

TÓM TẮT

TÌNH HUỐNG: CÂU CHUYỆN Ở CÔNG TY VẬN TẢI SAO MAI

BÀI TẬP THỰC HÀNH

CHƯƠNG 12: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

1. YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

3. CÁC CHỈ SỐ THEN CHỐT ĐO LƯỜNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÓM TẮT

TÌNH HUỐNG: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN TẠI CÔNG TY HUY HOÀNG

Hiền tài là nguyên khí quốc gia, tín đồ tài là xương sống của các tổ chức. Chẳng vì thế mà trong rất nhiều lĩnh vực, yếu hèn tố bé người luôn là thứ xứng danh nhận được sự thân thương hàng đầu. Nếu bạn đứng tại đoạn lãnh đạo hay có tác dụng trong bộ phận nhân sự của những tổ chức này, hãy xem thêm 7 cuốn sách quản ngại trị nhân sự mà lại wish.edu.vn sưu tầm để củng cầm tầm nhìn cho doanh nghiệp và doanh nghiệp.


Quản Trị Nhân Sự Đúng

Tuyển chọn nhân viên cấp dưới là bước thứ nhất trong cả quá trình quản trị nhân sự. Tuyển chọn được nhân viên xuất sắc là thành công so với nhà quản lí trị nhưng làm sao để giữ lại chân được những cá nhân này cùng giúp chúng ta phát huy hết thế khỏe mạnh của phiên bản thân new là mục đích ở đầu cuối của rất nhiều nhà cai quản lý.

Hãy phát âm cuốn sách Quản Trị Nhân Sự Đúng của Barbara Mitchell để cụ được những vụ việc nhân sự chiến lược cho tới những chiến thuật nhỏ dại nhất để quản lý con người.

*
Review sách: quản Trị Nhân Sự Đúng

Có tởm nghiệm thao tác và hỗ trợ tư vấn nhân sự cho những tổ chức hàng đầu thế giới, nhì vị người sáng tác đã đúc rút kinh nghiệm cai quản từ mọi doanh nghiệp này và gửi vào sách những minh họa sinh động:

“Hãng phim hoạt hình Pixar dành riêng nhiều thời gian với các nhân viên mới bắt đầu đi làm. Pixar nhấn mạnh rằng nhân viên cấp dưới mới sẽ không xẩy ra kỳ vọng phải thể hiện giá bán trị của mình ngay lập tức; họ đã có tuyển chọn vì chưng Pixar biết họ siêu tuyệt. Pixar ước ao nhân viên của bản thân là một trong những phần của xã hội và công ty.

Công ty nhấn mạnh rằng nhân viên cấp dưới nên dành khoảng thời gian thuở đầu để quan gần kề và tiếp thu phần đông thứ xung quanh họ – dành thời gian để nhận thấy công ty chuyển động như cụ nào. Điều này cho họ thời cơ để quan lại sát biện pháp mọi người đón nhận phản hồi và nhận thấy rằng công việc chỉ trở nên xuất sắc hơn nhờ việc đó”.

Mỗi chương sách đều chấm dứt với rất nhiều câu hỏi trao đổi để chúng ta tổng kết lại các điều vừa mới được học, đôi khi khuyến khích tài năng sáng tạo của những người làm cho nhân sự.

Phần phụ lục đính thêm kèm những biểu mẫu, văn bạn dạng và nhiều tài nguyên hữu ích cho những quản trị gia. Bạn cũng có thể dựa vào đó nhằm tổ chức quản lý các quá trình nhân sự và tối đa hóa năng suất lao động của doanh nghiệp.


Mua sản phẩm tại phía trên để ủng hộ tác giả và chúng mình nhé


*

Mua Ngay
*
Mua Ngay

Đọc bài chi tiết tại: Review sách: quản lí Trị Nhân Sự Đúng – mong mỏi hiệu quả, trước hết đề xuất đúng cách

Sách quản trị nhân sự: phạt Triển năng lực Lãnh Đạo

Nhiều fan nghĩ rằng mình là một trong nhà chỉ huy giỏi, kỳ thực, họ chỉ đang có tác dụng tốt quá trình của một người quản lý mà thôi. Nếu bạn đang đảm nhiệm vai trò của một fan quản lý, hãy tự nâng cấp bản thân thành một nhà lãnh đạo xuất nhan sắc với cuốn sách Phát Triển kĩ năng Lãnh Đạo của John Maxwell. Bạn sẽ nhìn thấy khoảng cách vô hình nhưng đẩy đà giữa quan niệm “quản lý thông thường” cùng với “lãnh đạo bao gồm tầm hình ảnh hưởng” và tự phủ đầy khoảng không đó trong công việc của mình.


Trong cuốn sách phạt Triển năng lực Lãnh Đạo của mình, John phân tách sẻ: bạn cũng có thể dẫn nhỏ ngựa của bản thân tới vũng nước nhưng chúng ta không thể bắt nó uống nước. Nếu bạn muốn quản lý ai đó, trước hết đề xuất biết khắc chế và kìm hãm chính mình. Tiến hành được điều đó, bạn sẽ chuyển từ vai trò làm chủ sang vai trò lãnh đạo.

Xem thêm: Download bộ sách học toeic cho người mới bắt đầu pdf, top 10 sách học toeic cho người mới bắt đầu

*
Review sách phạt Triển khả năng Lãnh Đạo

Với bốn tưởng ấy, cuốn sách phát Triển tài năng Lãnh Đạo chia sẻ cho bọn họ những bốn duy cùng hành động cụ thể để nâng cấp chính bạn dạng thân bản thân thành một nhà chỉ huy thực sự bao gồm tầm tác động tới nhân viên cấp dưới cấp dưới.

Đó đã là dòng chìa khóa mở lối thành công xuất sắc cho sự cải cách và phát triển của tổ chức triển khai và đến sự thành công của chính bạn dạng thân bạn.


Mua sản phẩm tại đây để ủng hộ tác giả và chúng mình nhé


*

Mua Ngay

Đọc bài cụ thể tại: Review sách: phát Triển kỹ năng Lãnh Đạo – chớ quản lý, hãy lãnh đạo

Nguồn lực lượng lao động Trong Thời Đại 4.0

Công nghiệp hóa, tiến bộ hóa, và bây chừ là auto hóa, đang mở ra thời cơ cho đông đảo ngành nghề mới, đồng thời đặt dấu chấm dứt cho khôn cùng nhiều quá trình đã từng là phổ biến trong quá khứ. Dưới góc nhìn chủ doanh nghiệp, chúng ta cần áp dụng auto hóa vào công việc kinh doanh của bản thân mình để tạo nên những thành quả này to lớn.

Cuốn sách Nguồn lực lượng lao động Trong Thời Đại 4.0 sẽ cho chính mình những hướng dẫn để áp dụng tự động hóa hóa vào buổi tối ưu chuyển động kinh doanh của tổ chức. Cấu trúc bốn cách trong sách sẽ khiến cho các nhà chỉ huy tự tin hơn trong việc xây dựng kế hoạch kĩ thuật số và có được một lực lượng lao động sẵn sàng, kết nối và nhanh nhẹn vào tương lai.

Cuốn Nguồn nhân lực Trong Thời Đại 4.0 được viết ra với mục tiêu giúp những nhà lãnh đạo bao gồm cái nhìn cụ thể về các bước trong tổ chức của mình. Bạn có thể phân bóc công việc, xác định lợi nhuận, chọn lựa phương pháp tự động hóa tương xứng và tiếp nối tối ưu hóa tự động hóa hóa công việc.

*
Review sách Nguồn nhân lực Trong Thời Đại 4.0

Trước khi chuyển ra những lời khuyên này, sách Nguồn nhân lực Trong Thời Đại 4.0 đang phân tích bức tranh nghề nghiệp và công việc trong tương lai. Mặc dù vậy, người sáng tác không đi sâu vào câu hỏi “Những các bước nào đang bị thay thế sửa chữa bởi sự auto hóa?” mà đi tìm một phương pháp linh hoạt, đúng mực và có thể áp dụng được ngay để phối hợp tối ưu thân con tín đồ và máy móc trong tổ chức triển khai của bạn.
Mua sản phẩm tại đây để ủng hộ tác giả và chúng mình nhé


Đọc bài chi tiết tại: Review sách: Nguồn nhân lực Trong Thời Đại 4.0 – cơ hội hay thách thức dành cho doanh nghiệp

7 câu hỏi Thần Kỳ Của hầu như Sếp Giỏi

“Sai lầm bự nhất của nhiều người trong giao tiếp đó là ảo tưởng rằng tín đồ khác đã hiểu rõ ý mình”. Câu hỏi cả phía 2 bên cùng mộng ảo rằng vị trí kia đã làm rõ mong muốn của bản thân diễn ra phần đông lúc, những nơi. Công dụng là cả phía hai bên cùng thất vọng, bi quan và tuyệt vọng về nhau.

Sad but true! Đó là bí quyết nhiều vị chỉ huy và nhân viên gia hạn mối quan hệ của bản thân trong suốt thời gian làm việc. Là 1 người chỉ đạo tốt, bọn họ hãy nói không nhiều đi tuy thế hỏi nhiều hơn thế để hiểu rõ sâu xa nhân viên của mình. 

*
Review sách 7 câu hỏi Thần Kỳ Của các Sếp Giỏi

Cuốn sách 7 thắc mắc Thần Kỳ Của đều Sếp Giỏi đã chỉ dẫn bọn họ cách đưa ra 7 thắc mắc dẫn dắt để khai thác tiềm năng của nhân viên. Cuốn sách này vẫn là ước nối tạo điều kiện cho ta thực sự thấu hiểu nhân viên của mình.

Nhiệm vụ bậc nhất của một nhà chỉ đạo là huấn luyện, huấn luyện và giảng dạy nhân viên của chính bản thân mình tốt hơn hằng ngày để tạo ra những thành quả này xuất sắc hơn trong công việc. Đây không thể là một công việc dễ, bởi vì người huấn luyện viên đề nghị thực sự khôn khéo để nhân viên cấp dưới tự do cải cách và phát triển chứ không phụ thuộc vào sếp của mình.

Cuốn 7 câu hỏi Thần Kỳ Của phần lớn Sếp xuất sắc sẽ cung ứng cho họ 7 thắc mắc để khai thác tiềm năng nhân viên, giúp cho khối hệ thống nhân sự của họ thoát ra khỏi vòng tròn luẩn quẩn: nhân viên cấp dưới quá phụ thuộc vào sếp, sếp bị quá tải các bước dẫn tới những việc quan trọng lại ko được giải quyết.


Mua sản phẩm tại đây để ủng hộ tác giả và chúng mình nhé


Đọc bài chi tiết tại: Review sách: 7 thắc mắc Thần Kỳ Của đa số Sếp tốt – cánh cổng kết nối với từng bạn nhân viên

Bí Quyết tuyển Dụng cùng Đãi Ngộ fan Tài

Tuyển chọn và giữ chân gần như nhân viên kĩ năng chưa bao giờ là điều dễ dàng. Các bước này đòi hỏi sự tinh tế và sắc sảo và năng lực chuyên môn của những người làm cho quản lý.

Hãy đọc cuốn sách Bí Quyết tuyển Dụng với Đãi Ngộ tín đồ Tài của Brian Tracy để thu hút số đông vị tinh tú đến với công ty của bạn.

Cuốn sách tuyệt kỹ Tuyển Dụng với Đãi Ngộ fan Tài của Brian Tracy 

Nói về tầm đặc trưng của nhân tài trong các doanh nghiệp, Brian Tracy mang lại rằng, đây đó là yếu tố quyết định đối với sự cải tiến và phát triển và thành công xuất sắc của một công ty. Chúng ta cũng có thể dễ dàng kêu gọi nguồn vốn, những tài sản hữu hình nhưng lại yếu tố đặc trưng nhất để quản lý và vận hành và biến tất cả các gia sản trên thành lợi nhuận chính là con người, đặc biệt là nguồn nhân lực quality cao.

*
Review sách tuyệt kỹ Tuyển Dụng với Đãi Ngộ fan Tài

Cuốn tuyệt kỹ Tuyển Dụng với Đãi Ngộ tín đồ Tài sẽ chia sẻ 21 ý tưởng sẽ giúp bạn hiện đại vượt bậc trong công tác làm việc tuyển dụng và giữ chân nhân viên cấp dưới – nhân tố then chốt tạo cho thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào. 


Mua sản phẩm tại phía trên để ủng hộ tác giả và chúng mình nhé


Đọc bài cụ thể tại: Review sách: bí quyết Tuyển Dụng với Đãi Ngộ fan Tài – huấn luyện và đào tạo mũi nhọn cải tiến vượt bậc trong công ty của bạn

Cẩm Nang quản lý Hiệu quả – cai quản Nhân Sự

Công việc quản trị nhân sự không chỉ đòi hỏi ở cai quản trị gia một kĩ năng nhất định. Muốn thành công xuất sắc trong lĩnh vực này, bọn họ cần trang bị cho khách hàng một bộ khả năng để sẵn sàng xử lý tất cả các vấn đề trong công việc nhân sự.

Bộ sách Cẩm Nang làm chủ Hiệu quả – thống trị Nhân Sự của Robert Heller đang cung cấp cho chính mình một bộ kĩ năng để trở thành nhà cai quản nhân sự toàn diện và xuất sắc.

*
Review cuốn sách Cẩm Nang thống trị Hiệu quả – cai quản Nhân Sự

Bộ Cẩm Nang thống trị Hiệu quả – cai quản Nhân Sự có 6 cuốn sách. Từng cuốn sách cung ứng 1 kỹ năng, cũng là 1 trong những mảnh ghép khiến cho một quản lí trị gia xuất sắc.

Cẩm Nang thống trị Hiệu trái – quản lý Nhân Sự

Cẩm Nang quản lý Hiệu trái – huấn luyện và đào tạo Nhân Viên

Cẩm Nang cai quản Hiệu quả – Động Viên Nhân Viên

Cẩm Nang cai quản Hiệu quả – Đánh Giá năng lực Nhân Viên

Cẩm Nang làm chủ Hiệu quả – kỹ năng Phỏng Vấn

Cẩm Nang làm chủ Hiệu trái – làm việc Với tín đồ Khó Tính


Mua sản phẩm tại phía trên để ủng hộ tác giả và chúng mình nhé


Đọc bài chi tiết tại: Review bộ sách: Cẩm Nang làm chủ Hiệu quả – thống trị Nhân Sự

Tối Đa Hóa năng lượng Nhân Viên

Nếu coi doanh nghiệp là 1 trong con tàu to con thì mỗi nhân viên đó là một cánh buồm gửi doanh nghiệp thẳng tiến ra khơi. Bé tàu ấy vẫn tiến đi mạnh khỏe nhất khi mỗi cánh buồm đông đảo no gió – tức là mỗi nhân viên đều được phát huy tối đa chức năng lực sẵn gồm trong mình.

Với vai trò là một người quản lý trong những tổ chức, doanh nghiệp, đừng bỏ lỡ cuốn Tối Đa Hóa năng lượng Nhân Viên của William J. Rothwell để gắng được số đông chiến lược phát triển nhân tài hối hả và hiệu quả.

*
Review sách buổi tối Đa Hóa năng lực Nhân Viên

Về tổng quan, cuốn tối Đa Hóa năng lượng Nhân Viên share cho các vị quản lý trong công ty lớn cách thực hành và làm chủ nhân sự mặt hàng ngày. Ví dụ hơn, sách giúp chúng ta nhận thức được gần như hành vi từng ngày của chúng ta ở nơi làm việc có ảnh hưởng thế như thế nào đến khả năng và rượu cồn lực làm việc của nhân viên. Sách cũng chia sẻ những cách đánh giá và càng ngày hoàn thiện năng lực tự phát triển của nhân viên.